Увага! Оголошено добір для призначення на вакантну посаду державної служби категорії “Б” на період карантину

0
248
Головне управління Держпраці у Донецькій області оголошує добір на вакантну посаду державної служби категорії “Б” на період карантину шляхом укладання котракту

Назва та категорія посади, стосовно якої прийнято рішення про необхідність призначення

Заступник начальника спеціалізованого відділу нагляду за станом хвостових, шламових господарств та інших гідротехнічних споруд, розробкою рідких та газоподібних корисних копалин та гірничотехнічного нагляду у Торецькому регіоні управління гірничого нагляду Головного управління Держпраці у Донецькій  області, категорія «Б»

Загальні умови

 

Посадові обов’язки

1) В межах делегованих заступником начальника управління – начальником відділу повноважень здійснює керівництво відділом, організовує та забезпечує виконання відділом покладених функцій та завдань. Виконує обов’язки заступника начальника управління – начальника відділу у разі його відсутності, підписує документи що стосуються діяльності відділу.2) Організовує, виконує роботу щодо здійснення ефективного, результативного державного контролю (нагляду), реалізації державної політики у сферах промислової безпеки, охорони праці, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, здійснення державного гірничого нагляду, гігієни праці, а також з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, здійснення комплексного управління охороною праці та промисловою безпекою на обласному рівні, здійснення державного регулювання і контролю у сфері діяльності, пов’язаної з об’єктами підвищеної небезпеки.3) Здійснює:- контроль за своєчасністю та об’єктивністю розслідування нещасних випадків на виробництві, їх документальним оформленням і веденням обліку, виконанням заходів з усунення причин нещасних випадків;- нагляд (контроль) за дотриманням умов спеціальних дозволів на користування надрами в частині державного гірничого нагляду.4) Видає у встановленому порядку роботодавцям, суб’єктам господарювання обов’язкові для виконання приписи щодо усунення порушень законодавства з питань, що належать до компетенції відділу, та вносить пропозиції щодо накладення дисциплінарних стягнень на посадових осіб, винних у порушені законодавства.5) Складає у випадках, передбачених законом, протоколи про адміністративні правопорушення, розглядає справи про такі правопорушення і накладає адміністративні стягнення.6) Координує відповідно до законодавства роботу підприємств, інших суб’єктів господарювання у сферах промислової безпеки, охорони праці, здійснення державного гірничого нагляду, а також з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю.7) Бере участь у підготовці пропозицій до загальнодержавної програми поліпшення стану безпеки та виробничого середовища і контролює їх виконання, бере участь у розробленні та виконанні інших державних і галузевих програм.8) Проводить інформаційно-роз’яснювальну роботу з питань, що належать до компетенції відділу, забезпечує роботодавців і працівників інформацією та роз’ясненнями щодо ефективних засобів дотримання законодавства та запобігання можливим його порушенням.9) Організовує розгляд звернень громадян з питань, що належать до його компетенції, виявляє та усуває причини, що призводить до подання громадянами скарг та організовує проведення навчання (в тому числі спеціального) і перевірки знань з питань охорони праці; навчання працівників у сфері поводження з вибуховими матеріалами та перевірки їх знань.10) Здійснює інші повноваження відповідно до законодавства, Положення про відділ, Положення про управління гірничого нагляду, Положення про Головне управління Держпраці у Донецькій області. 

Умови оплати праці

Посадовий оклад відповідно до штатного розпису Головного управління – 6700-00 грн.

Надбавки та доплати відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу», постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами та доповненнями)

 

Інформація про строковість призначення на посаду

 

Строкове призначення, шляхом укладення контракту про проходження державної служби на період дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та до дня визначення суб’єктом призначення або керівником державної служби переможця (переможців) конкурсу відповідно до законодавства.

Граничний строк перебування особи на зазначеній посаді становить не більше двох місяців після відміни карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

 

Перелік інформації, необхідної для призначення на вакантну посаду, в тому числі форма, адресат та строк її подання

Особа, яка бажає взяти участь у доборі з призначення на вакантну посаду, подає таку інформацію через Єдиний портал вакансій державної служби:

1) заяву із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 1 до Порядку призначення на посади державної служби на період дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2020 року № 290 (далі – Порядок);

2) резюме за формою згідно з додатком 2 до Порядку;

3) заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у доборі з призначення на вакантну посаду, може подавати додаткову інформацію, яка підтверджує відповідність встановленим в оголошенні вимогам, зокрема стосовно досвіду роботи, професійних компетентностей, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

Адресат: Відділ управління персоналом Головного управління Держпраці у Донецькій області

Інформація для участі у доборі подається до 17 години
21 вересня 2020 року через Єдиний портал вакансій державної служби.

Проведення співбесіди з особами, які виявили бажання взяти участь у доборі, може проводитися дистанційно в режимі відеоконференції (час та дата будуть повідомлені додатково).

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Рисована Марина Володимирівна

(099) 489-83-23

10dn.gudsp@ukr.net

Кваліфікаційні вимоги

1

Освіта

Вища освіта, за освітнім ступенем не нижче магістра, технічного спрямування, у галузі знань «Виробництво та технології» за спеціальністю «Гірництво», спеціалізації – «Підземна розробка родовищ», та/або «Охорона праці в гірництві».

2

Досвід роботи

Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років

3

Володіння державною

мовою

вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Ділові якості

аналітичні здібності, стратегічне мислення,  здатність концентруватись на деталях, оперативність, неупередженість та об’єктивність,  вимогливість, організованість, дисциплінованість, навички контролю, діалогове спілкування (письмове і усне), вміння працювати в стресових ситуаціях, виваженість, повага до інших

2.

Особистісні якості

порядність, чесність, дисциплінованість, тактовність, готовність допомогти, контроль емоцій, комунікабельність, повага до інших, відповідальність, стресостійкість, емоційна стабільність

3.

Знання сучасних комп’ютерних

технологій

Вміння роботи з комп’ютером – рівень досвідченого користувача. Досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel, Power Point). Навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет. Вміння працювати із законодавчими базами