На Донеччині проводиться інформаційна кампанія Держпраці з питань додержання законодавства про працю

0
306

Представниками Головного управління Держпраці у Донецькій області  регулярно проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота з метою: попередження працівників і роботодавців про:

 негативні наслідки неофіційного працевлаштування;

важливість запровадження протиепідеміологічних заходів, аби попередити випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу Covid-19.

З метою виконання окремого доручення т.в.о. Голови Держпраці Віталія Сажієнка буде продовжено масштабну інформаційну кампанію, після якої, з  1 вересня, заплановано розпочнеться інспекційна робота з питань виявлення неоформлених трудових відносин.

Під час проведення роз’яснювальної роботи та при плануванні і проведенні інспекційних відвідувань, увага інспекторів праці концентрується на найбільш ризикованих для використання незадекларованої праці та травмонебезпечних сферах господарювання (будівництво, сільське господарство, торгівля, організація харчування, тимчасове розміщування, АЗС тощо).

Під час інформаційних відвідувань і підприємці, і їх працівники мають можливість одержати відповіді на питання, що їх турбують, дізнатися про основні зміни в трудовому законодавстві, зокрема внесеними у зв’язку з пандемією Covid-19 при безпосередньому спілкуванні з інспектором праці.

 Криза COVID-19 загострила проблему вразливості мільйонів громадян, які заробляють засоби для існування неформально або у неформальній економіці, і служить нагадуванням про вирішальну необхідність зробити перехід від неформальної до формальної зайнятості.

Головне управління Держпраці у Донецькій області звертає увагу, що роботодавець, який використовує повністю задекларовану працю у підсумку отримує конкурентні переваги, а саме:

  1. Вищу продуктивність праці і мотивація персоналу.

Офіційно працевлаштовані працівники мають вищу мотивацію, більшу лояльність та продуктивність праці. При офіційному працевлащтуванні і дотриманні вимог законодавства про працю нижчі показники плинності кадрів.

Втрати через плинність кадрів на підприємстві – це не тільки втрачена вигода через відсутність співробітника, але і зниження ефективності працівників перед звільненням, витрати на пошук і навчання нової людини, мала продуктивність в період адаптації.

Одним з інструментів по утриманню кваліфікованих працівників у роботодавця є  соціальна захищеність працівника ( заробітна плата, відпочинок, соціальне страхування, що забезпечує виплати у разі тимчасової втрати працездатності, безробіття, нещасного випадку чи професійного захворювання), яка задовольняла б основні потреби співробітників. При використанні праці на робочих місцях без офіційного працевлаштування такої соціального захищеності немає, відтак і, відсутність працівників потрібної кваліфікації.

  1. Ділову репутація соціально відповідального бізнесу .

Соціальна відповідальність – запорука високої репутації. Практика свідчить, що відкрита і чесна практика роботодавців  в сфері дотримання трудових прав працівників створює передумови для бізнес-можливостей та отримання наступних вигод:

– розширення доступу до нових ринків за рахунок використання міжнародних стандартів;

– формування позитивного іміджу компанії за рахунок підвищення лояльності

клієнтів, вартості бренду, налагодження партнерських зв’язків;

– удосконалення виробничих процесів – зростання продуктивності праці, ріст прибутковості діяльності, економія витрат при використанні екологічно безпечного устаткування;

– залучення коштів спеціалізованих фондів «соціальних інвестицій» під програми корпоративної соціальної відповідальності для відповідальних бізнес-лідерів

 На противагу скорочення витрат шляхом використання незадекларованої праці створює значні ризики і загрози, що можуть завадити виконанню зобов’язань перед постачальниками і покупцями,  фінансовими установами, що в свою чергу намагаються уникати співпраці з такими партнерами.

  1. Право на державну підтримку.

Роботодавець, який укладав трудовий договір з внутрішньо переміщеною особою (ВПО), зареєстрованою в Державній службі зайнятості як безробітна, і сплачує їй не менше середньої зарплати у регіоні, має право на часткову компенсацію зарплати такого працівника.

Також в Україні є компенсація витрат на навчання, перепідготовку та підвищення кваліфікації ВПО. Держава компенсує єдиний соціальний внесок (ЄСВ) протягом року  роботодавцям, які працевлаштовують на два роки і більше такі категорії осіб: батьків дітей до шести років; тих, хто самостійно виховує дитину до 14 років або дитину з інвалідністю; дітей-сиріт після 15 років; випускників навчальних закладів; людей передпенсійного віку; осіб з інвалідністю; учасників бойових дій.

Держава протягом року компенсує витрати на ЄСВ малим підприємцям, які працевлаштовують безробітних строком на мінімум два роки на нові робочі місця в пріоритетних видах економічної діяльності.

Отримання допомоги по частковому безробіттю (допомога по частковому безробіттю надається центрами зайнятості застрахованим особам у разі втрати ними частини заробітної плати внаслідок вимушеного скорочення передбаченої законодавством тривалості робочого часу у зв’язку із зупиненням (скороченням) виробництва продукції без припинення трудових відносин ( ч. 1 ст. 47 Закону України «Про зайнятість населення»).

Працівникам, яким пропонують роботу без укладання трудового договору, або з оплатою праці «у конверті», перш, ніж погодитися на дану пропозицію, варто зважати на переваги офіційного працевлаштування, серед яких:

– сплачені із заробітної плати страхові внески – це гідна пенсія в майбутньому, страхові виплати в зв’язку з тимчасовою непрацездатністю (оплата лікарняних листів, відпустки по вагітності та пологах), у зв’язку з настанням нещасного випадку на виробництві, у зв’язку з настанням безробіття;

– можливість реалізувати свої здібності в продуктивній та творчій праці, проявити себе, закріпити за собою позитивну репутацію, а також мотивація до удосконалення навиків та перспектива кар’єрного зросту;

– гарантії з боку роботодавця по дотриманню норм трудового законодавства: встановлення тривалості робочого часу, надання оплачуваної відпустки, створення належних умов праці на робочому місці, вирішення питань охорони праці і т.д.;

– можливість захисту законом прав та інтересів працівників та розгляду трудових спорів, що виникають між працівником та роботодавцем, у судовому порядку.

Згідно до статей 232 та 235 Кодексу законів про працю України працівники, які працюють без укладання трудового договору, мають право звернутись до суду з повідомленням про неоформлення трудових відносин та встановлення періоду роботи.

При винесенні рішення щодо оформлення трудових відносин з працівником, який виконував роботу без укладення трудового договору, при направленні заяви у відповідні органи, суд одночасно приймає рішення про нарахування та виплату такому працівникові заробітної плати у розмірі не нижче середньої заробітної плати за відповідним видом економічної діяльності у регіоні у даному періоді без урахування фактично виплаченої заробітної плати, про нарахування та сплату відповідно до законодавства податку на доходи фізичних осіб та суми єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за встановлений період роботи.

Під час проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи державні інспектори праці звертають окрему увагу на важливість запровадження протиепідемічних заходів та їх дотримання.  Запобігання інфікуванню працівників не тільки збереже їм здоров’я, але й дасть можливість уникнути негативних наслідків  для всього трудового колективу і роботодавця . У разі навіть одного випадку захворювання  необхідно буде ретельно продезінфікувати приміщення та усі поверхні, контактних членів трудового колективу відсторонити від роботи для проходження двотижневої самоізоляції,  покупцям товарів і послуг пояснити причини внесення змін у графіки роботи, досягнути домовленостей із постачальниками про зміни умов укладених договорів та вжити інших заходів.

Державні інспектори праці також інформують працівників і роботодавців про епідемічну ситуацію щодо поширення респіраторного захворювання COVID-19 в регіоні, про офіційні джерела такої інформації ( офіційний сайт ВООЗ https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019; офіційний сайт ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України» https://phc.org.ua/),  попереджають про те, що за  порушення санітарних правил та норм щодо запобігання інфекційним захворюванням передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність.