Стан розслідувань гострих професійних захворювань медичних та інших працівників на распіраторну хворобу COVID-19 в Донецькій області

0
255

Роботодавець повинен організовувати розслідування та вести облік нещасних випадків, професійних захворювань та аварій (ст. 22 Закону України «Про охорону праці» від 14.10.1992 № 2694-XII).

Випадки професійних інфекційних захворювань та хронічних професійних інтоксикацій розслідують як хронічні професійні захворювання.

Уряд 13 травня 2020 року ухвалив рішення про доповнення переліку професійних захворювань, які можуть отримати медичні працівники внаслідок своєї професійної діяльності, коронавірусною хворобою COVID-19. Таке рішення спрямоване на посилилення захисту прав та інтересів медичних та інших працівників, які безпосередньо задіяні в ліквідації епідемії та лікуванні пацієнтів із захворюванням на коронавірус

За період з початку введення карантину, станом на 11.08.2020 року, до Головного управління Держпраці в Донецькій області надійшло 130 повідомлень про гостре професійне захворювання медичних та інших працівників на распіраторну хворобу COVID-19, спричинену короновірусом SARS-CoV-2 . Інформація по датам надходження повідомлень наведена в таблиці №1 ( див. нижче).

По всіх випадках були створені комісії з розслідування у відповідності до вимог Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 року № 337.

Таблиця №1

Інформація про надходження повідомлень про госрі професійні захворювання на распіраторну хворобу COVID-19, спричиненої короновірусом SARSCoV-2 медичних та інших працівників

Дата

Кількість повідомлень про про госрі професійныі захворювання на распіраторну хворобу COVID-19, спричиненої короновірусом SARS-CoV-2, медичних та інших працівників

08.04.2020

2

21.04.2020

2

22.04.2020

1

27.04.2020

3

28.04.2020

19

20.04.2020

2

04.05.2020

3

05.05.2020

1

06.05.2020

1

08.05.2020

2

15.05.2020

1

06.06.2020

2

09.06.2020

1

10.06.2020

2

11.06.2020

2

12.06.2020

1

15.06.2020

12

24.06.2020

1

30.06.2020

39

01.07.2020

7

03.07.2020

1

02.07.2020

2

06.07.2020

3

08.07.2020

7

09.07.2020

7

14.07.2020

1

20.07.2020

1

17.07.2020

1

31.07.2020

1

03.08.2020

1

07.08.2020

1

РАЗОМ

130

Інформація про гострі професійні захворювання працівників  у розрізі медичних закладів за посадами (професіями) наведена на діаграмі №1

Діаграма №1 . Інформація про гострі професійні захворювання працівників  у розрізі медичних закладів за професіями (посадами).

На діаграмі №2 наведені дані про захворюваність медичних та інших працівників за професіями.

Діаграма №2. Дані про гострі професійні захворювання на распіраторну інфекцію Covid-19, спричинену короновірусом SARS=CoV-2 за професіми.

Серед професій медичних працівників з найбільшою кількістю захворілих на распіраторну хворобу COVID-19, спричинену короновірусом SARS-CoV-2  перше місце займає професія молодшої медичної сестри (66 випадків), на другій позиції сестра медична (26 випадків), на третій лікаря терапевта (7 випадків).

Терміни роботи комісій було продовжено по 129 випадкам.  Дані про продовження строків розслідувань у розмірі медичних закладів наведено на діаграмі 3 (див. нижче)

Основними причинами, що призвели до продовження строків розслідування є відсутність результатів епідрозслідування (119 випадків), відсутність висновку лікаря – інфекціоніста (8 випадків), відсутність висновку лікаря профпатолога (2 випадки).

Затримання надання результатів епідрослідування у більшості випадків зумовлене відсутністю результатів повторного ПЛР – тестування, неможливістю проведення опитування хворого, встановлення його епідоточення тощо. Додатково інформація наведена на діаграмі 4.

Діаграма 4. Причини, що призвели до продовження строків розслідування

На даний час завершено 26  розслідувань гострих професійних захворювань. В таблиці 2 (див нижче) наведена інформація про результати  завершених розслідувань гострих професійних захворювань медичних та інших працівників із зазначенням медичних закладів.

Таблиця № 2.

Інформація про результати  завершених розслідувань гострих професійних захворювань медичних та інших працівників із зазначенням медичних закладів

Назва медичного закладу

Розслідувано гострих професійних  захворювань, всього

З них : за  результатами розслідувань випадок пов’язаний з виробництвом

КНП Багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування м. Бахмут

3

1

КНП Інфекційна лікарня м.Мирноград

1

1

КНП Мирноградський центр первинної медико санітарної допомоги

3

0

КНП Районний ЦПМСД Добропільської районної ради

2

0

КНП Слов’янської міської ради Стоматологічна поліклініка м.Слов’янська

1

0

КНП Слов’янської міської ради ЦПМСД м.Слов’янська

2

0

КНП Центральна міська клінічна лікарня Дружківської міської ради

9

0

КНП ЦПМСД №2 м.Маріуполь

1

1

Слов”янський психоневрологічний інтернат

3

0

РАЗОМ

25

3

 З 25 завершених розслідувань три випадки визнані пов’язаними з умовами праці.

В таблиці №4. наведені дані про висновки комісій з розслідувань про причини випадку гострого професійного захворювання із зазначенням медичного закладу.

Назва ЗОЗ, де стався випадок інфікування COVID-19

Професія постраждалого працівника

Причини випадку: Психофізіологічні

Причини випадку: Організаційні

КНП ЦПМСД №2 м.Маріуполь

лікар-терапевт

інші психофізіологічні причини

невикористання засобів індивідуального захисту за їх наявності

КНП Інфекційна лікарня м.Мирноград

сестра медична

інші психофізіологічні причини

 

КНП Багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування м. Бахмут

сестра медична

інші психофізіологічні причини

 

Як видно з даних таблиці № 3 причинами, що призвели до гострого професійного захворювання у всіх випадках пов’язаних з умовами праці є інші психофізіологічні причини, в одному випадку (КНП ЦПМСД №2 м.Маріуполь) також організаційні – невикористання засобів індивідуального захисту за їх наявності.