Увага! Оголошено добір для призначення на вакантну посаду державної служби категорії “Б” на період карантину

0
817

Головне управління Держпраці у Донецькій області оголошує добір на вакантну посаду державної служби категорії “Б” на період карантину шляхом укладання котракту

Назва та категорія посади, стосовно якої прийнято рішення про необхідність призначення

Заступник начальника відділу нагляду у будівництві, котлонагляді та за підйомними спорудами управління нагляду в промисловості і на об’єктах підвищеної небезпеки Головного управління Держпраці у Донецькій  області, категорія «Б»

Загальні умови

 

Посадові обов’язки

В межах делегованих начальником відділу повноважень, здійснює керівництво відділом, організовує та забезпечує виконання відділом покладених функцій та завдань. Виконує обов’язки начальника відділу у разі його відсутності, підписує документи що стосуються діяльності відділу.

Організовує роботу із забезпечення реалізації державної політики у сферах промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами, а також з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, зайнятість населення, загальнообов’язкове державне соціальне страхування в частині призначення, нарахування та виплати допомоги, компенсацій, надання соціальних послуг та інших видів матеріального забезпечення з метою дотримання прав і гарантій застрахованих осіб будівельної галузі, та осіб, які працюють на об’єктах котлонагляду та на підйомних спорудах.

Організовує у межах повноважень роботу та забезпечує виконання відділом відповідно до актів законодавства, наказів Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України організаційно-розпорядчого характеру, доручень Міністра, наказів та доручень Голови Державної служби України з питань праці, наказів та доручень начальника Управління Держпраці.

Здійснює державний нагляд (контроль) за додержанням законодавства з охорони праці в частині безпечного ведення робіт, промислової безпеки, за дотриманням законодавства про працю юридичними особами, у тому числі їх структурними та відокремленими підрозділами, які використовують найману працю з питань виявлення неоформлених трудових відносин та своєчасної і не нижче визначеного державою мінімального розміру оплати праці та здійснює контроль за проведенням атестації робочих місць за умовами праці у будівельній галузі та під час експлуатації об’єктів котлонагляду та підйомних споруд.

Бере участь у спеціальних розслідуваннях та здійснює контроль за своєчасністю та об’єктивністю розслідування нещасних випадків на виробництві та технічних розслідувань аварій, пов’язаних з будівництвом та котлонаглядом, документальним оформленням і веденням обліку, виконання заходів з усунення причин нещасних випадків.

Бере участь у підготовці пропозицій до загальнодержавної програми поліпшення стану безпеки, виробничого середовища і контролює їх виконання, бере участь у розробленні та виконанні інших державних і галузевих програм.

Подає пропозиції начальнику відділу щодо вжиття заходів по вдосконаленню організації роботи відділу.

Опрацьовує та перевіряє на відповідність вимогам нормативно-правових актів, матеріали державного нагляду (контролю) інспекторського складу відділу.

Здійснює розгляд звернень громадян, суб’єктів господарювання, з питань, що належать до його компетенції та готує проекти відповідей.

Здійснює інші повноваження відповідно до законодавства, Положення про Управління Держпраці та Положення про структурний підрозділ.

Умови оплати праці

Посадовий оклад відповідно до штатного розпису Головного управління – 6700-00 грн.

Надбавки та доплати відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу», постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами та доповненнями)

Інформація про строковість призначення на посаду

 

Строкове призначення, шляхом укладення контракту про проходження державної служби на період дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та до дня визначення суб’єктом призначення або керівником державної служби переможця (переможців) конкурсу відповідно до законодавства.

Граничний строк перебування особи на зазначеній посаді становить не більше двох місяців після відміни карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

Перелік інформації, необхідної для призначення на вакантну посаду, в тому числі форма, адресат та строк її подання

Особа, яка бажає взяти участь у доборі з призначення на вакантну посаду, подає таку інформацію через Єдиний портал вакансій державної служби:

1) заяву із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 1 до Порядку призначення на посади державної служби на період дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2020 року № 290 (далі – Порядок);

2) резюме за формою згідно з додатком 2 до Порядку;

3) заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у доборі з призначення на вакантну посаду, може подавати додаткову інформацію, яка підтверджує відповідність встановленим в оголошенні вимогам, зокрема стосовно досвіду роботи, професійних компетентностей, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

Адресат: Відділ управління персоналом Головного управління Держпраці у Донецькій області

Інформація для участі у доборі подається до 15:45 години
 31 липня 2020 року через Єдиний портал вакансій державної служби.

Проведення співбесіди з особами, які виявили бажання взяти участь у доборі, може проводитися дистанційно в режимі відеоконференції (час та дата будуть повідомлені додатково).

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Рисована Марина Володимирівна

(099) 489-83-23

10dn.gudsp@ukr.net 

Кваліфікаційні вимоги

1

Освіта

Вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра у галузі знань «Архітектура та будівництво» за спеціальністю «Архітектура та містобудування» та/або  «Будівництво та цивільна інженерія» та/або «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології»; та/або у галузі знань «Механічна інженерія» за спеціальністю «Прикладна механіка» та/або у галузі знань «Електрична інженерія» за спеціальністю «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» та/або у галузі знань «Електроніка та телекомунікації» за спеціальністю «Телекомунікації та радіотехніка».

2

Досвід роботи

Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років

 

3

Володіння державною

мовою

вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Ділові якості

аналітичні здібності, стратегічне мислення,  здатність концентруватись на деталях, оперативність, неупередженість та об’єктивність,  вимогливість, організованість, дисциплінованість, навички контролю, діалогове спілкування (письмове і усне), вміння працювати в стресових ситуаціях, виваженість, повага до інших

2.

Особистісні якості

порядність, чесність, дисциплінованість, тактовність, готовність допомогти, контроль емоцій, комунікабельність, повага до інших, відповідальність, стресостійкість, емоційна стабільність

3.

Знання сучасних комп’ютерних

технологій

Вміння роботи з комп’ютером – рівень досвідченого користувача. Досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel, Power Point). Навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет. Вміння працювати із законодавчими базами