Про стан розслідувань гострих професійних захворювань медичних та інших працівників на распіраторну хворобу COVID-19, спричинену короновірусом SARS-CoV-2

0
266

За період з початку введення карантину, станом на 02.07.2020 року, до Головного управління Держпраці в Донецькій області надійшло 102 повідомлення про гостре професійне захворювання медичних та інших працівників на распіраторну хворобу COVID-19, спричинену короновірусом SARS-CoV-2 . Інформація по датам надходження повідомлень наведена в таблиці №1 ( див. нижче).

Таблиця №1

Інформація про надходження повідомлень про госрі професійні захворювання на распіраторну хворобу COVID-19, спричиненої короновірусом SARSCoV-2 медичних та інших працівників

Дата

Кількість повідомлень про про госрі професійныі захворювання на распіраторну хворобу COVID-19, спричиненої короновірусом SARS-CoV-2, медичних та інших працівників

08.04.2020

2

21.04.2020

2

22.04.2020

1

27.04.2020

3

28.04.2020

19

20.04.2020

2

04.05.2020

3

05.05.2020

1

06.05.2020

1

08.05.2020

2

15.05.2020

1

06.06.2020

2

09.06.2020

1

10.06.2020

2

11.06.2020

2

12.06.2020

1

15.06.2020

12

24.06.2020

1

30.06.2020

39

01.07.2020

5

Разом

102

Динаміка надходження повідомлень наведена на діаграмі № 1 (див. нижче)

Діаграма № 1. Динаміка надходження повідомлень про госрі професійныі захворювання на распіраторну хворобу COVID-19, спричиненої короновірусом SARS-CoV-2, медичних та інших працівників

На даний час є спадах захворювання серед персоналу Слов’янського психоневрологічного інтернату. За 30.06.2020 та 01.07.2020 року надійщло 44 повідомлення про гострі професійні захворювання працівників від зазначеного закладу, що призвело до збільшення випадків розслідувань, у яких працівники головного управління беруть участь на 75,8 %.

Інформація про гострі професійні захворювання працівників  у розрізі медичних закладів за посадами (професіями) наведена в таблиці №2

Таблиця № 2. Інформація про гострі професійні захворювання працівників  у розрізі медичних закладів за посадами професіями

 Дані таблиці №2 інтерпретовані на діаграмах 1 і 2. Повідомлення про гострі професійні захворювання надійшли від 13 закладів охорони здоров’я, а саме:

 1. КНП Багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування м. Бахмут
 2. КНП Інфекційна лікарня м.Мирноград
 3. КНП Мирноградський центр первинної медико санітарної допомоги
 4. КНП Обласна лікарня інтенсивного лікування м.Маріуполь
 5. КНП Районний ЦПМСД Добропільської районної ради
 6. КНП Слов’янської міської ради Стоматологічна поліклініка м.Слов’янська
 7. КНП Слов’янської міської ради ЦПМСД м.Слов’янська
 8. КНП Центральна міська клінічна лікарня Дружківської міської ради
 9. КНП ЦПМСД № 1 Краматорської міської ради
 10. КНП ЦПМСД №2 м.Маріуполь
 11. КНП ЦПМСД Мар’їнської районної ради
 12. Слов”янський психоневрологічний інтернат
 13. Станція швидкої медичної допомоги м. Маріуполь-ВСП КЛПУ Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Детальна інформація про кількість випадків по кожному медичному закладу охорони здоров’я наведена на діаграмі № 2 (див нижче).

Діаграма № 2. Інформація про кількість випадків по кожному медичному закладу.

На діаграмі №3 наведені дані про захворюваність медичних та інших працівників за професіями.

 Діаграма №3. Дані про гострі професійні захворювання на распіраторну інфекцію Covid-19, спричинену короновірусом SARS=CoV-2 за професіями.

Серед професій медичних працівників з найбільшою кількістю захворілих на распіраторну хворобу COVID-19, спричинену короновірусом SARS-CoV-2  перше місце займає професія молодшої медичної сестри (52 випадки), на другій позиції сестра медична (22 випадки), на третій лікаря терапевта (7 випадків).

На даний час завершено 8 розслідувань гострих професійних захворювань. В таблиці 3 (див нижче) наведена інформація про результати  завершених розслідувань гострих професійних захворювань медичних та інших працівників із зазначенням медичних закладів

Таблиця №3. Дані про результати розслідувань гострих професійних захворювань медичних та інших працівників.

Назва ЗОЗ

Кількість розслідуаних випадків гострих професфіних захворюбвань

За результатами розслідування випадок визнаний пов’язаним з умовами праці

КНП Багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування м. Бахмут

3

1

КНП Інфекційна лікарня м.Мирноград

1

1

КНП Мирноградський центр первинної медико санітарної допомоги

3

0

КНП ЦПМСД №2 м.Маріуполь

1

1

Общий итог

8

3

З восьми завершених розслідувань три випадки визнані пов’язаними з умовами праці.

В таблиці №4. наведені висновки комісій з розслідувань про причини випадку гострого професійного захворювання із зазначенням медичного закладу.

Таблиця №4.

Висновки комісій з розслідування про причини випадку гострого професійного захворювання із зазначенням медичного закладу.

Назва ЗОЗ, де стався випадок інфікування COVID-19

Професія постраждалого працівника

Причини випадку: Психофізіологічні

Причини випадку: Організаційні

КНП ЦПМСД №2 м.Маріуполь

лікар-терапевт

інші психофізіологічні причини

невикористання засобів індивідуального захисту за їх наявності

КНП Інфекційна лікарня м.Мирноград

сестра медична

інші психофізіологічні причини

 

КНП Багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування м. Бахмут

сестра медична

інші психофізіологічні причини

 

Як видно з даних таблиці № 3 причинами, що призвели до гострого професійного захворювання у всіх випадках пов’язаних з умовами праці є інші психофізіологічні причини, в одному випадку (КНП ЦПМСД №2 м.Маріуполь) також організаційні – невикористання засобів індивідуального захисту за їх наявності.

На даний час продовжено розслідування 58 випадків гострого професійного захворювання медичних та інших працівників. Інформація про продовжені розслідування наведена в таблиці № 5 (див. нижче), а також на діаграмі №4

Таблиця №5.

Дані про кількість випадків продовження розслідувань  професійних захворювань.

Назва ЗОЗ

Кількість випадків продовження розслідування профзахворювання

КНП Багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування м. Бахмут

3

КНП Інфекційна лікарня м.Мирноград

1

КНП Мирноградський центр первинної медико санітарної допомоги

3

КНП Обласна лікарня інтенсивного лікування м.Маріуполь

25

КНП Районний ЦПМСД Добропільської районної ради

2

КНП Слов’янської міської ради Стоматологічна поліклініка м.Слов’янська

1

КНП Слов’янської міської ради ЦПМСД м.Слов’янська

2

КНП Центральна міська клінічна лікарня Дружківської міської ради

10

КНП ЦПМСД № 1 Краматорської міської ради

2

КНП ЦПМСД №2 м.Маріуполь

1

КНП ЦПМСД Мар’їнської районної ради

1

Станція швидкої медичної допомоги м. Маріуполь-ВСП КЛПУ Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф

7

Разом

58

Діаграма №5.  Дані про кількість продовжених розслідувань гострих професійних захворювань медичних та інших працівників

Основними причинами продовження розслідувань є  не отримання на даний час результатів епідеміологічних досліджень  та медичних висновків