Держпраці інформує: Про надання роз’яснень з питань гарантій медичним працівникам

0
2467

Відповідно до статті 40 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» умови і розміри оплати праці медичних та інших працівників, які надають медичну допомогу хворим на інфекційні хвороби, працюють із живими збудниками інфекційних хвороб та в осередках інфекційних хвороб, виконують інші роботи, пов’язані з високим ризиком зараження збудниками інфекційних хвороб, встановлюються відповідно до законодавства.

За період роботи по ліквідації епідемій і спалахів інфекційних хвороб, а також в осередках особливо небезпечних і небезпечних інфекційних хвороб посадові оклади медичним та іншим працівникам встановлюються в порядку і розмірах, визначених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері трудових відносин та соціального захисту населення.

Наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 02.06.2003 № 145, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 27.06.2003 № 523/7844 «Про умови оплати праці медичних та інших працівників за період роботи по ліквідації епідемій і спалахів з інфекційних хвороб, а також в осередках особливо небезпечних і небезпечних інфекційних хвороб» передбачено, що за умови встановлення Кабінетом Міністрів України в осередках особливо небезпечних і небезпечних інфекційних хвороб на відповідних територіях карантину в порядку, визначеному статтею 29 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб»:

а) медичним та іншим працівникам закладів (відділень) охорони здоров’я, які безпосередньо зайняті ліквідацією епідемій та лікуванням захворювань людей, здійснюються доплати до заробітної плати в розмірі трьох схемних посадових окладів (тарифних ставок) пропорційно відпрацьованому часу. Медичним та іншим працівникам, які зайняті на інших роботах з ліквідації епідемій і спалахів, здійснюються доплати до заробітної плати в розмірі двох схемних посадових окладів (тарифних ставок) пропорційно відпрацьованому часу.

Перелік посад працівників, яким здійснюється доплата в розмірі трьох або двох посадових окладів (тарифних ставок), затверджується Міністерством охорони здоров’я України;

б)   працівникам науково-дослідних інститутів та навчальних закладів, які мають науковий ступінь та безпосередньо зайняті на роботах в епідемічному вогнищі з ліквідації захворювань серед людей на особливо небезпечні і небезпечні інфекційні хвороби, здійснюються доплати до заробітної плати в розмірі трьох посадових окладів без врахування доплат і надбавок, що встановлені для відповідних працівників науки та освіти, пропорційно відпрацьованому часу;

в)   працівникам, які залучаються закладами охорони здоров’я для проведення консультацій хворим на особливо небезпечні і небезпечні інфекційні хвороби, оплата праці здійснюється за ставками погодинної оплати праці, збільшеними в три рази.

Оплата праці медичних та інших працівників за період роботи з ліквідації епідемій і спалахів інфекційних хвороб, а також в осередках особливо небезпечних і небезпечних інфекційних хвороб здійснюється за рахунок асигнувань на охорону здоров’я та додаткових асигнувань на проведення протиепідемічних заходів з державного та місцевих бюджетів.

  1. Доплати медичним та іншим працівникам у березні 2020 року

Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 02.04.2020 № 768 «Про затвердження Переліку посад медичних та інших працівників, що безпосередньо зайняті у ліквідації епідемії та здійсненні заходів з запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 та лікуванням пацієнтів із випадками гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої короновірусом SARS-CoV-2, яким здійснюється доплата в розмірі трьох окладів (тарифних ставок) за березень 2020 року» (далі – наказ № 768) затверджений перелік посад медичних та інших працівників, що безпосередньо зайняті у ліквідації епідемії та здійсненні заходів з запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 та лікуванням пацієнтів із випадками гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої короновірусом SARS-CoV-2, яким здійснюється доплата в розмірі трьох окладів (тарифних ставок) за березень 2020 року.

Пунктом 2 зазначеного наказу встановлено, що персональний перелік працівників, яким встановлюється доплата, затверджується керівником відповідного закладу охорони здоров’я.

Таким чином, зазначена доплата в розмірі трьох окладів (тарифних ставок) проводиться за весь робочий час, відпрацьований працівником у березні за професією (посадою), яка зазначена у переліку до наказу № 768 та у персональному переліку працівників, яким встановлена доплата, за наявності наступних умов:

– Професія (посада) працівника передбачена переліком до наказу № 768;

– Професія (посада) працівника передбачена персональним переліком працівників, яким встановлюється доплата, затвердженим керівником відповідного закладу охорони здоров’я;

-Працівник працював у березні 2020 року на посаді (за професією), передбаченою у переліку до наказу № 768 та у персональному переліку, затвердженому керівником відповідного закладу охорони здоров’я.

Наявність у закладі охорони здоров’я у березні 2020 року пацієнтів із випадками гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої короновірусом SARS-CoV-2, не впливає на проведення нарахування і виплату доплати у розмірі 3 посадових окладів за фактичний час роботи на посаді (за професією).

  1. Доплати медичним та іншим працівникам з квітня 2020 року

Постановою Кабінету Міністрів України від 23.03.2020 № 246 (далі – постанова КМУ № 246), в редакції, яка діє з 1 квітня 2020 року, встановлено, що на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19), визначений КМУ в акті про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), до завершення здійснення зазначених заходів встановлюється додаткова доплата у розмірі до 300 відсотків заробітної плати (посадового окладу (з підвищеннями) з урахуванням передбачених законодавством обов’язкових доплат та надбавок:

у закладах охорони здоров’я, що надають медичну допомогу хворим на коронавірусну хворобу (COVID-19) та уклали договір про медичне обслуговування населення за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення за відповідним переліком та обсягом медичних послуг з Національною службою здоров’я, медичним та іншим працівникам, які безпосередньо зайняті на роботах з надання медичних послуг хворим на коронавірусну хворобу (COVID-19);

медичним та іншим працівникам спеціалізованих бригад для реагування на випадки коронавірусної хвороби (COVID-19) центрів екстреної медичної допомоги, які уклали договір про медичне обслуговування населення за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення за відповідним переліком та обсягом медичних послуг з Національною службою здоров’я;

у державних закладах охорони здоров’я, що визначені у рішеннях відповідних центральних органів виконавчої влади для надання стаціонарної медичної допомоги хворим на коронавірусну хворобу (COVID-19), медичним та іншим працівникам, які безпосередньо зайняті на роботах з надання медичної допомоги хворим на коронавірусну хворобу (COVID-19).

Конкретний перелік посад працівників, яким встановлюється доплата, затверджується керівником відповідного закладу охорони здоров’я.

Таким чином, зазначена доплата в розмірі до 300 відсотків заробітної плати (посадового окладу (з підвищеннями) з урахуванням передбачених законодавством обов’язкових доплат та надбавок) проводиться за наявності наступних умов:

-Медичний заклад передбачено переліком закладів охорони здоров’я, зазначеним у постанові КМУ № 246;

-Медичний заклад уклав договір про медичне обслуговування населення за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення за відповідним переліком та обсягом медичних послуг з Національною службою здоров’я, або це державний заклад охорони здоров’я, що визначений у рішенні відповідних центральних органів виконавчої влади для надання стаціонарної медичної допомоги хворим на коронавірусну хворобу (COVID-19);

  • Посада працівника передбачена переліком посад працівників, яким встановлюється доплата, затвердженим керівником відповідного закладу охорони здоров’я;
  • Працівник працював (працює) на посаді, передбаченій у переліку, затвердженому керівником відповідного закладу охорони здоров’я.

Доплати здійснюються за рахунок коштів, отриманих закладами охорони здоров’я відповідно до договорів про медичне обслуговування населення за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення за відповідним переліком та обсягом медичних послуг, укладених з Національною службою здоров’я, та з місцевих бюджетів.

Доплати, визначені абзацом четвертим пункту 1 постанови КМУ № 246, здійснюються за рахунок та в межах видатків державного бюджету, передбачених за відповідними бюджетними програмами головних розпорядників бюджетних коштів.

Таким чином, право на доплати виникає з дати укладення закладом договору про медичне обслуговування населення за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення за відповідним переліком та обсягом медичних послуг з Національною службою здоров’я, або з дати визначення державного закладу охорони здоров’я для надання стаціонарної медичної допомоги хворим на коронавірусну хворобу (COVID-19).

Відповідно до постанови КМУ від 24.04.2020 № 331 медичним та іншим працівникам закладів охорони здоров’я, що безпосередньо зайняті у ліквідації епідемії та здійсненні заходів з запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) та лікуванням пацієнтів із випадками коронавірусної хвороби (COVID-19) доплата здійснюється у розмірі до 300 відсотків заробітної плати (посадового окладу (з підвищеннями) з урахуванням обов’язкових доплат, надбавок) відповідно до законодавства.

Структура заробітної плати визначена статтею 2 Закону України «Про оплату праці», відповідно до якої заробітна плата складається із основної та додаткової заробітної плати та інших заохочувальних та компенсаційних виплат.

Основна заробітна плата це винагорода за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці (норми часу, виробітку, обслуговування, посадові обов’язки). Вона встановлюється у вигляді тарифних ставок (окладів) і відрядних розцінок для робітників та посадових окладів для службовців.

Додаткова заробітна плата це винагорода за працю понад установлені норми, за трудові успіхи та винахідливість і за особливі умови праці. Вона включає доплати, надбавки, гарантійні і компенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством; премії, пов’язані з виконанням виробничих завдань і функцій.

Інші заохочувальні та компенсаційні виплати – до них належать виплати у формі винагород за підсумками роботи за рік, премії за спеціальними системами і положеннями, виплати в рамках грантів, компенсаційні та інші грошові і матеріальні виплати, які не передбачені актами чинного законодавства або які провадяться понад встановлені зазначеними актами норми.

Наказом Державного комітету статистики України від 13.01.2004 № 5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 27.01.2004 № 114/8713, затверджена Інструкція зі статистики заробітної плати (далі – Інструкція). Пунктом 2 зазначеного наказу дію Інструкції поширено на всіх юридичних осіб та їх відокремлені підрозділи незалежно від форм власності й організаційно- правових форм господарювання.

Відповідно до Інструкції фонд основної заробітної плати включає нарахування винагороди за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці (норми часу, виробітку, обслуговування, посадових обов’язків).

Фонд додаткової заробітної плати включає доплати, надбавки, гарантійні і компенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством, премії, пов’язані з виконанням виробничих завдань і функцій.

Так, зокрема, до складу фонду додаткової заробітної плати входять надбавки та доплати до тарифних ставок (окладів, посадових окладів) у розмірах, передбачених чинним законодавством, за:

вислугу років;

тривалість безперервної роботи;

роботу зі спецконтингентом (працівникам психіатричних лікарень) (відділень) з посиленим (суворим) наглядом, центрів та відділень судово-психіатричної експертизи та судово-психіатричних експертних комісій);

суміщення професій (посад);

розширення зони обслуговування або збільшення обсягу робіт;

виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника;

роботу у важких і шкідливих та особливо важких і особливо шкідливих умовах праці;

за використання у роботі дезінфікувальних засобів та прибирання туалетів;

інтенсивність праці;

роботу в нічний час;

керівництво бригадою;

високу професійну майстерність;

класність водіям (машиністам) транспортних засобів;

високі досягнення в працц

виконання особливо важливої роботи на певний термін;

знання та використання в роботі іноземної мови;

науковий ступінь;

почесне звання;

роботу на територіях радіоактивного забруднення;

інші надбавки та доплати, передбачені чинним законодавством, включаючи доплату до розміру мінімальної заробітної плати.

Таким чином, при розрахунку доплат медичним працівникам та іншим працівникам у розмірі до 300 відсотків заробітної плати (посадового окладу (з підвищеннями) з урахуванням обов’язкових доплат, надбавок) відповідно до законодавства, враховуються всі обов’язкові надбавки та доплати, які установлені медичному або іншому працівнику відповідного закладу охорони здоров’я згідно з умовами оплати праці та трудовим договором (контрактом).