Захворів у відпустці: чи повинен роботодавець продовжити її автоматично?

0
321

Державні гарантії та відносини, пов’язані з відпусткою, регулюються Конституцією України, Законом України від 15.11.1996 №504/96-ВР  «Про відпустки», Кодексом законів про працю України, іншими законами та нормативно-правовими актами України.

Відповідно до пункту 1 частини другої статті 11 Закону «Про відпустки» щорічна відпустка повинна бути перенесена на інший період або продовжена в разі тимчасової непрацездатності працівника, засвідченої у встановленому порядку.

Згідно з пунктом 1.1 «Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян», затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 13.11.2001  №455, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 04.12.2001  за №1005/6196 (зі змінами), тимчасова непрацездатність працівника має бути засвідчена листком непрацездатності. Листок непрацездатності повинен відповідати затвердженій формі й бути оформлений відповідно до вимог «Інструкції про порядок заповнення листка непрацездатності», затвердженої спільним наказом Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства праці та соціальної політики України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 03.11.2004  №532/274/136-ос/1406, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 17.11.2004 за №1456/10055 (зі змінами).

У разі перенесення щорічної відпустки новий термін її надання встановлюється за згодою між працівником і роботодавцем. Якщо причини, що зумовили перенесення відпустки на інший період, настали під час її використання, то невикористана частина щорічної відпустки надається після закінчення дії причин, які її перервали, або за згодою сторін переноситься на інший період з додержанням вимог статті 12 Закону «Про відпустки».

Таким чином, питання стосовно продовження або перенесення невикористаної відпустки має вирішуватись за погодженням між працівником та роботодавцем.

Надання невикористаної частини відпустки відразу після одужання працівника чи перенесення її на інший період провадиться шляхом видання керівником відповідного наказу, на підставі листка тимчасової непрацездатності працівника та його заяви. Також роботодавцю необхідно внести зміни до графіка відпусток на відповідний рік.