Представники Управління разом з посадовими особами Фонду соц.страхування провели семінар у міській раді

0
197

За організацією ГУ Держпраці у Донецькій області головним державним інспектором відділу державного нагляду на виробництвах і на об’єктах підвищеної небезпеки, в енергетиці, на транспорті та у зв’язку Пефтієвим О.Ю. та головним державним інспектором відділу нагляду у будівництві, котлонагляді та за підйомними спорудами  Шевченко Н.А., за підтримки Костянтинівського міського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Донецькій області в особі страхового експерта з охорони праці Кондратенко С.В. 18.02.2020 у Виконавчій владі Костянтинівської міської ради проведено cемінар на тему: «Аналіз основних подій та причин настання нещасних випадків на транспорті та зв’язку».

Інспектор зазначив, що з метою зниження рівня виробничого травматизму, у тому числі із смертельними наслідками, є зміна ставлення керівників суб’єктів господарювання й працівників до особистої безпеки під час виконання трудових обов’язків, а саме посилення роботодавцями заходів для створення безпечних і здорових умов праці працівників, забезпечення належного контролю за технічним станом автомобілів, проведення передрейсових медичних оглядів водіїв, допущення до керування транспортними засобами тільки тих працівників, які пройшли відповідне навчання та отримали відповідну кваліфікацію до керування транспортними засобами.

Нагадав, що не пізніше ніж за п’ять робочих днів до початку виконання робіт підвищеної небезпеки згідно Постанові КМУ від 26.10.2011 № 1107 «Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки», здійснюються роботодавцем на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці.

Отже, особисту увагу під час проведення заходу інспектор звернув на такі питання: проведення медичних оглядів; навчання та перевірки знань з питань охорони праці; періодичних інструктажів; виконання робіт підвищеної небезпеки по нарядах-допусках, зокрема при виконання робіт на висоті, колодязях, траншеях; обов’язки осіб, що відповідають за безпечне виконання робіт; забезпечення працівників засобами колективного та індивідуального захисту; стан виробничої дисципліни та культури виробництва.

Головний державний інспектор відділу нагляду у будівництві, котлонагляді та за підйомними спорудами Наталія Шевченко розповіла про організацію управління з охорони праці на будівельному майданчику, а саме:

  1. До початку виконання будівельних робіт замовник або керівник будівництва призначає координатора з питань охорони праці з підтвердженою кваліфікацію.
  2. Складання плану з охорони праці будівельного майданчика, який розробляється одночасно з проектною документацією, завершується до початку виконання будь-яких робіт на будівельному майданчику. План повинен своєчасно виконуватися протягом всього часу проведення робіт на будівельному майданчику. Складання плану забезпечує замовник або керівник будівництва. План повинен постійно знаходитись на будівельному майданчику, бути доведений до всіх підрядних організацій та всіх інших заінтересованих юридичних та фізичних осіб. Проектно-технологічна документація не може замінювати план.

Доведено, що вимоги до заходів із забезпечення безпеки праці необхідно зазначати у проектно-технологічній документації – проекті організації будівництва (ПОБ), проекті виконання робіт (ПВР). Акцентовано увагу, що виконання будівельно-монтажних робіт без ПВР забороняється. Замовник або керівник будівництва зобов’язаний не пізніше ніж за 30 календарних днів до початку виконання будівельних робіт направити у територіальний орган Держпраці попередню інформацію про виконання будівельних робіт за формою згідно з додатком 2 до Мінімальних вимог в одному із таких випадків:

якщо передбачена тривалість будівельних робіт перевищує 30 робочих днів і на будівельних роботах одночасно буде зайнято понад 20 працівників та фізичних осіб;

якщо планований обсяг виконання будівельних робіт перевищує 500 людино-днів.

Керівник підрядної організації за 10 робочих днів до початку основних будівельно-монтажних робіт зобов’язаний поінформувати членів комісії та представника територіального органу Держпраці про дату і місце роботи комісії про закінчення позамайданчикових і внутрішньомайданчикових підготовчих робіт і готовність об’єкта до початку будівництва.

Будівельні майданчики, робочі дільниці, робочі місця повинні бути забезпечені необхідними засобами колективного та індивідуального захисту, первинними засобами пожежогасіння, а також засобами зв’язку та сигналізації. Усі особи, що перебувають на будівельному майданчику, зобов’язані носити захисні каски, сигнальні жилети. Працівники та інженерно-технічні робітники без захисних касок та інших необхідних засобів індивідуального захисту до виконання робіт не допускаються. Під час виконання будівельно-монтажних робіт забороняється користуватися мобільним телефоном.

Відповідальність за дотримання вимог безпеки під час експлуатації машин, електро- та пневмоінструменту, а також технологічного оснащення покладається:

– за технічний стан машин, інструменту, технологічного оснащення включно із засобами захисту – на організацію (особу), на балансі (у власності) якої вони знаходяться, а у разі їх передачі у тимчасове користування (оренду) – на організацію (особу), визначену договором;

– за безпечне виконання робіт – на організації, які виконують роботи.

Розглянуто правила охорони праці під час виконання робіт на висоті НПАОП 0.00-1.15-07, а саме: організація робіт на висоті на підприємстві, вимоги безпеки до робочих місць під час виконання робіт на висоті. Акцентовано увагу на Постанову Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011р. № 1107 зі змінами, внесеними Постановою КМУ від 7 лютого 2018 року № 48, що для виконання робіт на висоті понад 1,3 метра та верхолазні роботи виконуються на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці.

Доведено аналіз травматизму за 2019 рік по галузі будівництво (на підставі листа Державної служби України з питань праці від 05.02.2020 № 818/2.1/4-20).