28 січня, згідно листа запрошення від Костянтинівської міської ради головний державний інспектор відділу державного нагляду на виробництвах і на об’єктах підвищеної небезпеки, в енергетиці, на транспорті та у зв’язку  Олександром Пефтієвим проведено круглий стіл на тему: «Підведення підсумків та аналіз обставин і причин настання нещасних випадків та/або гострих професійних захворювань (отруєнь), аварій за підсумками 2019 року», «Роз’яснення деяких питань Порядка розслідування та обліку нещасних випадків професійних захворювань та аварій на виробництві».

Під час заходу інспектор звернув увагу , що у разі отримання інформації про нещасний випадок від безпосереднього керівника робіт, повідомлення від закладу охорони здоров’я, заяви потерпілого, членів його сім’ї чи уповноваженої ним особи тощо роботодавець зобов’язаний протягом двох годин повідомити територіальному органові Держпраці за місцем настання нещасного випадку з використанням засобів зв’язку та не пізніше наступного робочого дня надати на паперовому носії повідомлення.

Також, Олександр Пефтієв нагадав, що з метою зниження рівня виробничого травматизму, у тому числі із смертельними наслідками, є зміна ставлення керівників суб’єктів господарювання й працівників до особистої безпеки під час виконання трудових обов’язків, а саме посилення роботодавцями заходів для створення безпечних і здорових умов праці працівників, забезпечення належного контролю за технічним станом автомобілів, проведення передрейсових медичних оглядів водіїв, допущення до керування транспортними засобами тільки тих працівників, які пройшли відповідне навчання та отримали відповідну кваліфікацію до керування транспортними засобами.