22 січня на ТОВ «КІОЛ» м. Краматорськ головний державний інспектор відділ державного нагляду на виробництвах і на об’єктах підвищеної небезпеки, в енергетиці, на транспорті та у зв’язку управління нагляду в промисловості і на об’єктах підвищеної небезпеки Олександром Пефтієвим проведено круглий стіл на тему: «Права та обов’язки працівників згідно ЗУ «Про охорону праці», «Види робіт підвищеної небезпеки, які виконуються на підставі декларації». 

Інспектор нагадав, що з метою функціонування системи управління охороною праці роботодавець розробляє і затверджує положення, інструкції, інші акти з охорони праці що діють у межах підприємства та встановлюють правила виконання робіт і поведінки працівників на робочих місцях відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці та забезпечує безоплатно працівників нормативно-правовими актами та актами підприємства з охорони праці. На нараді було зазначено, що працівник повинен знати і виконувати вимоги нормативно-правових актів з охорони праці та дбати про особисту безпеку і здоров’я, а також про безпеку і здоров’я оточуючих людей в процесі виконання будь-яких робіт чи під час перебування на роботі.

Також Олександр Пефтієв нагадав, що виконання робіт підвищеної небезпеки згідно додатку 6 Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, здійснюються роботодавцем на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці. Декларація за формою подається суб’єктом господарювання (уповноваженим ним органом або особою) у паперовій формі особисто та в електронній формі Держпраці за місцем провадження діяльності чи місцезнаходженням об’єкта не пізніше ніж за п’ять робочих днів до початку виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатації (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.