На ТДВ “Сініат” обговорили питання підвищення рівня правової інформованості населення з питань прав людини

0
165

Начальник спеціалізованого відділу нагляду у гірничодобувній промисловості Олександр Вілков провів з керівниками ТДВ «Сініат» лекції та бесіди з питань реалізації та захисту прав людини з метою підвищення загального рівня правової культури і набуття громадянами необхідного рівня правових знань.

Спеціаліст управління гірничого нагляду детально роз’яснив конституційні права громадян щодо знання своїх прав, обов’язків та підвищення рівня правової інформованості населення з питань прав людини, а також питань забезпечення додержання та поваги до прав і свобод людини й громадянина, запобігання їх порушенням з метою підняття рівня правової культури населення. Основним Законом України, прийнятим Верховною Радою України 28 червня 1996 року для забезпечення прав і свобод людини та гідних умов її життя, є Конституція України. Права, свободи та обов’язки громадянина України передбачені та забезпечені розділом ІІ Конституції України. У 1992 році Верховною Радою України прийнято Закон України «Про охорону праці». Цей Закон визначає основні положення щодо реалізації конституційного права працівників на охорону їх життя і здоров’я у процесі трудової діяльності, на належні, безпечні і здорові умови праці, регулює за участю відповідних органів державної влади відносини між роботодавцем і працівником з питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища і встановлює єдиний порядок організації охорони праці в Україні. Гарантії прав на охорону праці передбачені розділом ІІ даного Закону.

Наприкінці семінару були надані відповіді на поставлені запитання, звернуто увагу на обов’язки керівництва підприємств по втіленню заходів по створенню безпечних умов праці відповідно з вимогами Закону України «Про охорону праці», а також забезпечення виконання вимог законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці відносно прав робітників в області охорони праці.