Законом України «З охорони праці» гарантовано права працівників на охорону праці та визначено обов’язок роботодавців створити на робочому місці в кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до нормативно-правових актів, а також забезпечити додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці.

Саме цим законом визначені й органи державного управління охороною праці: Кабінет Міністрів України, Державна служба України з питань праці – як центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування.

Основними завданнями Держпраці є реалізація державної політики у сферах промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці, здійснення комплексного управління охороною праці та промисловою безпекою на державному рівні.

Наприкінці 2018 року Уряд схвалив Концепцію реформування системи управління охороною праці в Україні. Рішення прийняте з метою створення національної системи запобігання виробничим ризикам для забезпечення ефективної реалізації права працівників на безпечні та здорові умови праці.

Реалізація Концепції сприятиме:

  • підвищенню рівня захисту життя та здоров’я працівників;
  • зниженню рівня та зменшенню частоти виробничого травматизму, аварій і професійних захворювань;
  • підвищенню ефективності діяльності інспекції праці;
  • підвищенню відповідальності роботодавців за створення належних умов праці та безпечного виробничого середовища;
  • спрощенню законодавства щодо безпеки і гігієни праці та зменшенню адміністративного і регуляторного навантаження на роботодавця;
  • покращенню інвестиційного клімату в Україні тощо.

Концепцією чітко визначені проблеми, що потребують розв’язання, у тому числі:

  • застарілі нормативно-правові акти;
  • діюча система управління охороною праці на всіх рівнях сформована за принципом “коригувальних дій” (реактивним принципом), тобто реагування на небезпечні випадки та ситуації, а не за принципом “запобіжних дій” (проактивним), тобто профілактики небезпечних випадків та ситуацій, що унеможливлює визначення пріоритетності профілактичних заходів з безпеки та гігієни праці на кожному з етапів діяльності підприємства.

Також затверджено план заходів щодо реалізації Концепції.

Реалізацію Концепції планується завершити наприкінці 2020 року.

Відповідальними за виконання плану заходів визначено: Мінсоцполітики, Держпраці, Фонд соціального страхування, МОН, МОЗ, МВС, Міноборони, Конфедерації роботодавців України та Спільного представницького органу репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні, наукові, науково-дослідні установи Національної академії наук, Національної академії медичних наук.

Реалізація Концепції забезпечить створення механізму формування та функціонування національної системи запобігання виробничим ризикам і заохочення до створення безпечних і здорових умов праці, а також приведення її у відповідність з міжнародними нормами Європейського Союзу з безпеки та гігієни.