11 грудня на ТОВ «Нова Пошта» № 1 м. Олексієво – Дружківка головний державний інспектор відділу нагляду на транспорті та зв’язку управління нагляду в промисловості і на об’єктах підвищеної небезпеки Олександр Пефтієв провів круглий стіл на тему: «Порядок розслідувань та облік нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві» та «Реалізація і захист прав людини».

Під час заходу інспектор звернув увагу , що у разі отримання інформації про нещасний випадок від безпосереднього керівника робіт, повідомлення від закладу охорони здоров’я, заяви потерпілого, членів його сім’ї чи уповноваженої ним особи тощо роботодавець зобов’язаний протягом двох годин повідомити територіальному органові Держпраці за місцем настання нещасного випадку з використанням засобів зв’язку та не пізніше наступного робочого дня надати на паперовому носії повідомлення.

Також нагадав, що розслідування може бути продовжене роботодавцем за письмовим погодженням з територіальним органом Держпраці за місцем настання нещасного випадку.

Олександр Пефтієв розповів, що Україна ратифікувала Загальну декларацію прав людини та визнала Декларацію частиною національного законодавства, яка складається з преамбули і 30 статей, в яких викладаються основні права людини і свободи, на які мають право всі чоловіки і жінки в світі без будь-якої б то не було різниці. Окрему групу прав складають в Декларації економічні, соціальні та культурні права. Це право на працю і вільний вибір роботи, рівну оплату за рівну працю, право на об’єднання у професійні спілки. Кожна працююча людина має право на справедливу і задовільну винагороду, яка забезпечує гідне існування людини, її самої та її сім’ї.