29 листопада заступником начальника управління – начальником відділу гігієни та атестації робочих місць за умовами праці Ігорем Часником проведена робоча нарада з державними інспекторами праці відділу контролю південного напрямку. 

Під час наради Ігор Часник звернув увагу на те, що функції Держпраці, зокрема визначені в Статуті  Міжнародної організації праці (в редакції 1997), Декларація МОП основних принципів та прав у світі праці; Конвенції  N 81 1947 року  про інспекцію праці у промисловості й торгівлі, Конвенції Міжнародної організації праці N 129 1969 року  про інспекцію праці в сільському господарстві, Конвенція МОП № 150 2004 року «Про адміністрацію праці: роль, функції та організація» полягають у конструктивному втручанні у трудові справи з метою прискорення позитивних тенденцій, зміцнення дво- і тристоронніх механізмів регулювання трудових відносин для забезпечення дотримання законодавства про працю.

Відповідно до настанов голови Держпраці України Романа Чернеги ГУ Держпраці у Донецькій області завжди вживає заходів для ефективної співпраці з роботодавцями і працівниками, їхніми організаціями та надає перевагу реалізації превентивних заходів, спрямованих на забезпечення додержання норм трудового права та запобігання негативним наслідкам за результатами контролю. Згідно з п.27 «Порядку здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 823 (далі Порядок 823), у разі наявності порушень вимог законодавства про працю, зафіксованих актом інспекційного відвідування або актом невиїзного інспектування, після розгляду зауважень об’єкта відвідування (у разі їх надходження) інспектор праці проводить аналіз матеріалів інспекційного відвідування або невиїзного інспектування, за результатами якого вносить припис.

Припис є обов’язковим для виконання у визначені строки письмовою вимогою інспектора праці про усунення об’єктом відвідування порушень законодавства про працю, виявлених під час інспекційного відвідування або невиїзного інспектування. У приписі зазначається строк для усунення виявлених порушень. У разі встановлення строку виконання припису більше ніж три місяці у приписі визначається графік та заплановані заходи усунення виявлених порушень з відповідним інформуванням інспектора праці згідно з визначеною у приписі періодичністю (пп.23, 24 Порядку № 823).

Згідно з пп..11 пункту 5 Порядку № 823  факти порушення законодавства про працю, виявлені у ході здійснення контрольних повноважень є підставою для здійснення інспекційного відвідування.

 За невиконання законних вимог державних інспекторів праці щодо усунення порушень законодавства про працю та загальнообов’язкове державне соціальне страхування або створення перешкод для діяльності Держпраці на посадових осіб накладається штраф відповідно до ст.188-6 Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП), а також вживаються інші заходи впливу.

Функції  Держпраці мають два аспекти:

–           здійснення  контролю за виконанням правових положень;

–           виконання превентивної функції й надання інформації та освітніх послуг. 

З урахуванням вищевикладеного державним інспекторам з праці доцільно завчасно інформувати роботодавців про обов’язок належного та своєчасного виконання вимог припису.

Заступником голови Державної служби України з питань праці Аллою Горбатюк видано окреме доручення, яким зобов’язано забезпечити належний контроль за виконанням  приписів про усунення виявлених порушень.

Водночас, як підкреслив Ігор Часник, за результатами аналізу виявлено ряд недоліків стосовно якості та своєчасності здійснення контролю за  станом виконання приписів щодо усунення порушень законодавства про працю державними інспекторами праці.

Ігор Часник звернув увагу на необхідність невідкладного проведення аналізу стану виконання виданих приписів, у разі відсутності достатньої інформації стосовно усунення порушень законодавства слід невідкладно направити листи-нагадування посадовим особам роботодавця, засновникам. У разі ж якщо за наявною інформацією припис державного інспектора праці не виконано у встановлений строк і допускаються у подальшому порушення законодавства про працю, мають бути вжиті невідкладні заходи щодо проведення інспекційних відвідувань з підстав визначених підпунктом 11 пункту 5 Порядку № 823.

Ігор Часник відмітив роботу державного інспектора праці Морозової Наталі, якою було проведено два інспекційні відвідування роботодавців, що не виконали припис державного інспектора праці. За результатами інспекційного відвідування роботодавців та його посадових осіб притягнуто до відповідальності. В результаті вжитих заходів погашена заборгованість працівникам із виплати заробітної плати на двох підприємствах м. Маріуполя  в сумі -1399,9 тис. грн.