1 жовтня  головний державний інспектор відділу гірничотехнічного нагляду у Добропільському регіоні управління гірничого нагляду Катерина Пазуренко провела семінар на ТДВ «Шахта Білозерська» на тему: «Функції служби охорони праці».

Служба охорони праці створюється на підприємствах з кількістю працівників 50 і більше. На підприємстві з кількістю працівників менше 50 осіб функції служби охорони праці можуть виконувати в порядку сумісництва особи, які мають відповідну підготовку. Підпорядковується служба охорони праці згідно із законодавством безпосередньо роботодавцеві.

До основних функцій служби охорони праці можна віднести: підготовка проектів наказів з питань охорони праці і внесення їх на розгляд роботодавцю; проведення спільно з представниками інших структурних підрозділів і за участю представників професійної спілки підприємства або, за її відсутності, уповноважених найманими працівниками осіб із питань охорони праці перевірок дотримання працівниками вимог нормативно-правових актів з охорони праці; проведення з працівниками вступного інструктажу з питань охорони праці; ведення обліку та проведення аналізу причин виробничого травматизму, професійних захворювань, аварій на виробництві, заподіяної ними шкоди; забезпечення належного оформлення і зберігання документації з питань охорони праці; складання звітності з охорони праці за встановленими формами; складання за участю керівників підрозділів підприємства переліків професій, посад і видів робіт, на які повинні бути розроблені інструкції з охорони праці, що діють в межах підприємства, надання методичної допомоги під час їх розроблення.