Семінар-нарада з керівниками та працівниками ПрАТ «КДЗ»

0
241

12 вересня 2019 року головний державний інспектор відділу нагляду у металургії та машинобудуванні Олександр Черкас провів семінар-нараду з керівниками та працівниками ПрАТ «КДЗ», де були обгово

рені наступні питання: належне утримання металевих конструкцій будівель, настилів, ремонтних та перехідних площадок, наявність перильного огородження; дотримання вимог безпеки під час обслуговування та ремонту електроустановок напругою понад 1000 В. Присутніх було проінформовано про стан виробничого травматизму за 6 місяців 2019 року у порівнянні до аналогічного періоду 2018 року, обставини та причини настання нещасних випадків у відповідних галузях. Було розглянуто організаційні та технічні заходи для безпечного проведення робіт; обов’язки осіб, що відповідають за безпечне проведення робіт; організація безпечного виконання робіт на комутаційних апаратах в електромережах; організація та виконання робіт в електроустановках із застосуванням автомобілів, вантажопідіймальних машин, механізмів та драбин.