Інспекторами праці відділу контролю північного напрямку управління з питань праці Головного управління Держпраці у Донецькій області разом з відділом з питань праці та соціально-трудових відносин УСЗН Слов’янської міської ради 21 серпня 2019 року проведено інформаційно-роз’яснювальну роботу 34 фізичним-особам підприємцям, 51 найманим працівникам та всім зацікавленим особам міста Святогірськ Донецької області.

Роботодавців проінформовано про порядок оформлення трудових відносин, працівників – про соціальні гарантії, які вони втрачають у разі погодження виконання роботи без офіційного працевлаштування, суб’єктам господарювання (найманим працівникам) надано інформаційно-інтерактивну брошуру «Головне що треба знати про оформлення трудових відносин».

Відповідно до частини третьої статті 24 КЗпП України укладення трудового договору з працівником оформлюється наказом (розпорядженням) роботодавця. Також, до моменту допущення працівника до роботи потрібно надіслати до органів ДФС повідомлення про прийняття на роботу. Зазначені правила поширюються і на тимчасових та сезонних працівників.                                      

У відповідності до статті 29 КЗпП України до початку роботи за укладеним трудовим договором власник або уповноважений ним орган також зобов’язаний: 1) роз’яснити працівникові його права і обов’язки та проінформувати під розписку про умови праці, наявність на робочому місці, де він буде працювати, небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, та можливі наслідки їх впливу на здоров’я, його права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до чинного законодавства і колективного договору; 2) ознайомити працівника з правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективним договором; 3) визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами; 4) проінструктувати працівника з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці і протипожежної охорони.

Інспекторами праці виявлено 7 осіб без офіційного оформлення,суб’єктів господарювання попереджено про відповідальність за допуск працівників без офіційного оформлення.

Наразі метою роботи є популяризація офіційного працевлаштування, попередження можливих правопорушень в майбутньому, виправлення вже існуючих порушень.     

Заробітна плата офіційно працевлаштованого працівника, про яку щомісячно   та в повному обсязі звітує роботодавець і з якої здійснюється сплата єдиного внеску, забезпечує працівника повним соціальним захистом, гарантованим державою, а період роботи зараховується в повному обсязі для стажу, який буде разом із розміром заробітної плати  враховуватися при  нарахуванні пенсійної виплати.                                                                                 

Офіційне укладення трудового договору захищають найманого працівника у разі порушення його прав, а саме: якщо роботодавець затримує виплату заробітної плати, виплачує належні кошти не в повному обсязі, не додержується інших зобов’язань встановлених законодавством.