Посадові особи Управління провели спільний захід з представниками Маріупольського центру зайнятості щодо прав осіб з інвалідністю

0
156

18 липня у Маріуполі будо проведено спільний захід Головного управління Держпраці у Донецькій області з представниками Маріупольського міського центру зайнятості, Донецького обласного відділення Фонду соціального захисту інвалідів та роботодавцями м.Маріуполь.

Під час проведення семінару головним державним інспектором відділу контролю південного напрямку управління з питань праці ГУ Держпраці у Донецькій області  Бєляковим В.В.  було роз’яснено роботодавцям норми діючого законодавства в частині дотримання трудових прав осіб з інвалідністю. Зокрема, присутнім повідомлено, що за оцінками ООН, чи не кожна десята людина на планеті є інвалідом.

Всі громадяни України є суб’єктами соціально-правового захисту. З огляду на норми національного законодавства можна говорити про існування особливого соціально-правового захисту, спрямованого на певну категорію громадян, якi, зважаючи на стан здоров’я, потребують особливої уваги з боку держави – осіб з обмеженими фізичними чи розумовими здібностями. Так, вiдповiдно до вимог ст.2 Закону України вiд 21.03.91р.  №875-ХII «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» інвалідом є особа зі стійким розладом функцій організму, зумовленим захворюванням, наслідками травм або вродженими дефектами, що призводять до обмеження життєдіяльності та потреби соціальної допомоги i захисту. Держава гарантує їм рівні з усіма іншими громадянами можливості для участі в економічній, політичній і соціальній сферах життя суспільства та створює для інвалідів потрібні умови, які дають можливість вести повноцінний спосіб життя згідно з їх індивідуальними здібностями та інтересами.

Крім того, працевлаштування інвалідів — це обов’язок роботодавців, передбачений  статтею 12 Закону України «Про охорону праці» від 14 жовтня 1992 року № 2694-XII та статтею 18 Закону № 875.

Частиною першою статті 19 Закону №875 визначено, що для підприємств, установ, організацій, у тому числі підприємств, організацій, громадських організацій інвалідів, фізичних осіб, які використовують найману працю, установлюється норматив робочих місць для працевлаштування інвалідів.

Норматив робочих місць для працевлаштування інвалідів установлено в такому розмірі:

– 4% середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за рік;

– якщо працює від восьми до 25 осіб – одне робоче місце.

Якщо середньооблікова чисельність штатних працівників за рік роботи підприємства становить сім осіб, підприємство не підпадає під зазначену норму Закону №875.

Виконання нормативу робочих місць у зазначеній кількості вважається працевлаштування підприємством інвалідів, для яких це місце роботи є основним.

Підприємство, що планує працевлаштувати інваліда, зобов’язане створити йому робоче місце, в тому числі спеціальне робоче місце, з урахуванням індивідуальних програм реабілітації за рекомендаціями МСЕК.

Згідно з положеннями нормативних актів, підприємства зобов’язані не тільки створювати для працевлаштування інвалідів робочі місця, зокрема, спеціальні робочі місця, але й вживати додаткових заходів безпеки праці, які відповідають специфічним особливостям цієї категорії працівників, а також створювати для них умови праці з урахуванням індивідуальних програм реабілітації, з урахуванням рекомендацій медико-соціальної експертизи, зазначених в його індивідуальній програмі реабілітації і забезпечувати інші встановлені для інвалідів соціально-економічні гарантії. Крім того, у передбачених законодавством випадках роботодавець повинен організувати навчання та перекваліфікацію працюючого інваліда відповідно до медичних рекомендації стосовно його інвалідності.

Бєляков В.В. звернув увагу присутніх про набрання чинності 19 червня поточного року постанови КМУ від 05.06.2019 р. №466, якою внесено зміни до постанови КМУ від 31.01.2007 р. №70 “Деякі питання реалізації норм Законів України “Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні” та “Про зайнятість населення”.

А саме затверджені в новій редакції  Порядок зарахування кількості робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю до виконання нормативу таких робочих місць, визначеного статтею 19 Закону України “Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні, Порядок проведення перевірки підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, що використовують найману працю.

Зокрема Порядком  передбачено, що предметом проведення перевірки є:

  • реєстрація суб’єктів господарювання у відділеннях Фонду соціального захисту інвалідів;
  • подання суб’єктами господарювання до відділень Фонду звіту про зайнятість та працевлаштування осіб з інвалідністю;
  • виконання суб’єктами господарювання нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю.

Планові та позапланові перевірки проводитимуть Держпраці та її територіальні органи.

Тривалість планових перевірок не більш як 10 робочих днів, а щодо суб’єктів господарювання, які належать до суб’єктів мікро-, малого підприємництва – не більш як 5 робочих днів.

При цьому сумарна тривалість усіх планових перевірок Держпраці та її територіальних органів протягом календарного року щодо суб’єкта господарювання (комплексного планового заходу), не може перевищувати 30 робочих днів, а щодо суб’єктів мікро-, малого підприємництва – 15 робочих днів.

Позапланові перевірки триватимуть не більше 10 робочих днів, а щодо суб’єктів господарювання, які належать до суб’єктів малого підприємництва, – 2 робочих днів.

Продовжувати строк  проведення зазначених  планових та позапланових перевірок не можна.

Також зазначеною вище постановою визначено які документи повинні пред’явити представники Держпраці перед початком перевірки та визначено вичерпний перелік документів  які у ході перевірки СГ повинен надати перевіряючим.

Наприкінці заходу представниками ГУ Держпраці у Донецькій області та Донецького обласного відділення Фонду соціального захисту інвалідів були надані відповіді на поставлені запитання та надані консультації з нагальних питань відповідно до тематики семінару.