9 липня головними державними інспекторами відділу нагляду на транспорті та зв’язку управління нагляду в промисловості і на об’єктах підвищеної небезпеки Миколою Карапірою та Василем Швецем було проведено на Комунальному комерційному підприємстві “МАРІУПОЛЬАВТОДОР” зустріч з громадськістю з обговорення питань з вимог щодо організації та забезпечення безпеки на робочих місцях.

Микола Карапіра зазначив, що організація робочого місця – це система заходів щодо його оснащення засобами і предметами праці і розміщенню їх у визначеному порядку. Організація обслуговування робочого місця означає його забезпечення засобами, предметами праці і послугами, необхідними для здійснення трудового процесу. Основна мета організації робочого місця є досягнення високоякісного й економічно ефективного виконання виробничого завдання у встановлений термін на основі повного використання устаткування, робочого часу, застосування передових методів праці з найменшими фізичними зусиллями, створення безпечних і сприятливих умов ведення робіт.

Залежно від специфіки виробництва на організацію робочих місць впливають і інші фактори: співвідношення елементів розумової і фізичної роботи, ступінь її відповідальності. При проектуванні робочих місць повинні бути також враховані освітленість, температура, вологість, тиск, шум, вібрація, пиловиділення і інші санітарно-гігієнічні вимоги до організації робочих місць. Необхідними вимогами є:

 • характеристика робочого місця;
 • загальні вимоги до організації робочого місця;
 • оснащення робочого місця;
 • просторова організація робочого місця та порядок розміщення організаційної оснастки, інструментів, матеріалів;
 • опис організації праці на робочому місці та рекомендовані передові прийоми і методи праці;
 • організація обслуговування робочого місця, способи і засоби зв’язку зі службами обслуговування й управління;
 • умови праці на робочому місці;
 • вимоги безпеки і охорони праці;
 • нормування праці, застосовувані форми і системи оплати праці;
 • документація на робочому місці;
 • економічна ефективність від впровадження типового проекту.Розташування засобів і предметів праці визначає трудові рухи, їх кількісні та якісні характеристики, площа робочого місця. Удосконалення планування робочого місця має бути спрямоване на усунення зайвих і нераціональних трудових рухів, максимальне скорочення переміщення робочого і матеріальних елементів трудового процесу, а отже, на підвищення ефективності праці та зниження стомлюваності робітника.

В. Швець ознайомив присутніх з “Загальними вимогами стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників”, затверджених наказом МНС України від 25.01.2012 № 67. Наприкінці зустрічі головні державні інспектори відповіли на питання працівників стосовно законодавства з охорони праці.