Відповідно до вимог статті 3 Конвенції Міжнародної організації праці №81, яка ратифікована Законом України від 08.09.2004 №1985-IV, статті 6 Конвенції Міжнародної організації праці №129, яка ратифікована Законом України від 08.09.2004 №1986-IV інспекторами праці відділу контролю північного напрямку спільно з начальником відділу, інспектором праці виконавчого комітету Лиманської міської ради 24 червня 2019 року проведено інформаційно-роз’яснювальну роботу селянським фермерським господарствам, приватним підприємствам, фізичним особам-підприємцям, товариствам, працівникам Лиманського району  щодо забезпечення роботодавців та працівників технічною інформацією та консультацією щодо найбільш ефективних засобів дотримання законодавства про працю та запобігання можливим його порушенням.

У ході роботи надані рекомендації 11 суб’єктам господарської діяльності сіл Рубці, Олександрівка, Торське Лиманського району Донецької області.

Роботодавцям наголошено на офіційному працевлаштуванні громадян, адже в літній період у сільському господарстві, на період збору врожаю, у галузі торгівлі та громадського харчування залучається значна кількість працівників на сезонні, тимчасові роботи.

Відповідно до частини третьої статті 24 КЗпП України укладення трудового договору з працівником оформлюється наказом (розпорядженням) роботодавця. Також, до моменту допущення працівника до роботи потрібно надіслати до органів ДФС повідомлення про прийняття на роботу. Зазначені правила поширюються і на тимчасових та сезонних працівників.  

У відповідності до статті 29 КЗпП України до початку роботи за укладеним трудовим договором власник або уповноважений ним орган також зобов’язаний: 1) роз’яснити працівникові його права і обов’язки та проінформувати під розписку про умови праці, наявність на робочому місці, де він буде працювати, небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, та можливі наслідки їх впливу на здоров’я, його права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до чинного законодавства і колективного договору; 2) ознайомити працівника з правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективним договором; 3) визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами; 4) проінструктувати працівника з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці і протипожежної охорони.

Відповідно до статті 61 КЗпП України на безперервно діючих підприємствах, в установах, організаціях, а також в окремих виробництвах, цехах, дільницях, відділеннях і на деяких видах робіт, де за умовами виробництва (роботи) не може бути додержана встановлена для даної категорії працівників щоденна або щотижнева тривалість робочого часу, допускається за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) підприємства, установи, організації запровадження підсумованого обліку робочого часу з тим, щоб тривалість робочого часу за обліковий період не перевищувала нормального числа робочих годин (статті 50 і 51).       

Інспекторами праці надані рекомендації щодо застосування підсумованого обліку робочого часу, зазначено, що на підприємствах, в установах і організаціях рішення щодо встановлення норми тривалості робочого часу на рік приймається самостійно, за умови дотримання вимог статей 50–53, 67 і 73 КЗпП України.                                                  

Заробітна плата офіційно працевлаштованого працівника, про яку щомісячно   та в повному обсязі звітує роботодавець і з якої здійснюється сплата єдиного внеску, забезпечує працівника повним соціальним захистом, гарантованим державою, а період роботи зараховується в повному обсязі для стажу, який буде разом із розміром заробітної плати  враховуватися при  нарахуванні пенсійної виплати.                                                                                                          Офіційне укладення трудового договору захищають найманого працівника у разі порушення його прав, а саме: якщо роботодавець затримує виплату заробітної плати, виплачує належні кошти не в повному обсязі, не додержується інших зобов’язань встановлених законодавством.

За результатами проведених консультацій інспекторами праці Головного управління Держпраці у Донецькій області,  фермерським господарством, сільськогосподарським товариством з обмеженою відповідальністю Лиманського району офіційно працевлаштовано 7 працівників.