Згідно з ст.3 Конституції України людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави.

     Інспекторами праці за результатами заходу  контролю за додержанням законодавства про працю керівництвом учбового закладу м.Маріуполь підтверджено право на  додаткову соціальну відпустку на дітей та  поновлено права одинокої мати щодо отримання компенсації за невикористані дні додаткової соціальної відпустки при звільненні. Так, на виконання припису, внесеного інспектором праці,  вчителю української мови та літератури було виплачено грошову компенсацію у розмірі 24 тис.грн.  На установу накладено штраф згідно з ст.265 КЗпП України, керівника закладу притягнуто до адміністративної відповідальності.