14 травня посадові особи спеціалізованого відділу нагляду у гірничодобувній промисловості Тамара Чернікова та Анастасія Варавенко провели семінар з представниками ТОВ «НВП «Донбаснерудпром» на тему: «Оцінка технічного та організаційного рівня робочого місця».

В ході семінару спеціалісти доповіли присутнім, що оцінка технічного рівня робочого місця проводиться шляхом аналізу:
відповідності технологічного процесу, будівель і споруд – проектам, обладнання – нормативно-технічній документації, а також характеру та обсягу виконаних робіт, оптимальності технологічних режимів;
технологічної оснащеності робочого місця (наявності технологічного оснащення та інструменту, контрольно-вимірювальних приладів і їхнього технічного стану, забезпеченості робочого місця підіймально-транспортними засобами);
відповідності технологічного процесу, обладнання, оснащення 
інструменту і засобів контролю вимогам стандартів безпеки та нормам охорони праці;
впливу технологічного процесу, що відбувається на інших робочих місцях.
При оцінці організаційного рівня робочого місця аналізується:
раціональність планування (відповідність площі робочого місця нормам технологічного проектування та раціонального розміщення обладнання і оснащення), а також відповідність його стандартам безпеки, санітарним нормам та правилам;
забезпеченість працівників спецодягом і спецвзуттям, засобами індивідуального і колективного захисту та відповідність їх стандартам безпеки праці і встановленим нормам;
організація роботи захисних споруд, пристроїв, контрольних приладів. 
Наприкінці зустрічі було звернуто увагу на обов’язки керівництва підприємства по втіленню заходів по створенню безпечних умов праці відповідно з вимогами Закону України «Про охорону праці», а також забезпечення виконання вимог законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці відносно прав робітників в області охорони праці.