Роз’яснення Управління з питань праці щодо поновлення прав працівників

0
141

Поновлення прав працівників  є пріоритетом у роботі інспекторів праці. За результатами проведення інспекційних відвідувань у разі виявлення порушень прав працівників інспекторами праці відділу контролю південного напрямку управління з питань праці забезпечується безумовне їх поновлення.

Відповідно до ст.19 Закону України від15.11.1996 №504/96-ВР «Про  відпуски» жінці, яка працює і має двох або більше дітей віком до 15 років, або дитину з інвалідністю, або яка усиновила дитину, матері особи з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, одинокій матері, батьку дитини або особи з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, який виховує їх без матері (у тому числі у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також особі, яка взяла під опіку дитину або особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, чи одному із прийомних батьків надається щорічно додаткова оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів (стаття 73 Кодексу законів про працю України). Чинне законодавство не містить конкретного переліку документів, які слід пред’явити жінці, яка виховує дитину без батька, для отримання додаткової соціальної відпустки. У п.9 постанови Пленуму Верховного Суду України від 06 листопада 1992 року №9 «Про практику розгляду судами трудових спорів» роз’яснено, що одинокою матір’ю слід вважати жінку, яка не перебуває у шлюбі і у свідоцтві про народження дитини якої відсутній запис про батька дитини або запис про батька зроблено у встановленому порядку за вказівкою матері; вдову; іншу жінку, яка виховує і утримує дитину сама. Пункт 5 ч.12 ст.10 Закону України «Про відпустки» визначає одиноку матір як таку, яка виховує дитину без батька. При цьому факт утримання (аліменти) для надання відпустки значення не має. Отже, право на додаткову відпустку мають такі одинокі матері: жінка, яка не перебуває у шлюбі і у свідоцтві про народження дитини якої відсутній запис про батька дитини або запис про батька зроблено у встановленому порядку за вказівкою матері; вдова; жінка, яка виховує дитину без батька (в тому числі і розлучена жінка, яка виховує дитину без батька, незважаючи на факт отримання аліментів, і жінка, яка вийшла заміж, але її дитина новим чоловіком не усиновлена). Згідно з нормами законодавства про працю та умовами колективного договору, що діє у закладі освіти, громадянка Т. є одинокою матір’ю,  право на додаткову соціальну відпустку під час проведення інспекційного відвідування документально підтверджено. Отже, актом інспекційного відвідування встановлено, що при звільненні  працівнику безпідставно не було виплачено грошову компенсацію за дні щорічних додаткових соціальних відпусток на дітей, чим порушено вимоги ст.83 КЗпП України, а також ст.116 КЗпП України відповідно до якої  при звільненні працівника виплата всіх сум, що належать йому від підприємства, установи, організації, провадиться в день звільнення. Якщо працівник в день звільнення не працював, то зазначені суми мають бути виплачені не пізніше наступного дня після пред’явлення звільненим працівником вимоги про розрахунок.

На виконання припису інспектора праці керівництвом закладу проведено розрахунок грошової компенсації за дні невикористаних  щорічних додаткових соціальних відпусток на дітей працівнику Т. та виплачено у термін, визначений у приписі.  Слід відзначити, що одинокі матері є найбільш вразливою соціальною категорією та поновлення прав таких жінок, недопущення взагалі порушень законодавства відносно цієї категорії,   є одним з основних завдань та обов’язком інспекторів праці.