22 березня у м. Маріуполь відбулось засідання Ради фахівців служб охорони праці підприємств металургійної галузі при Головному управлінні Держпраці у Донецькій області.

Голова Ради – начальник управління нагляду в промисловості і на об’єктах підвищеної небезпеки Сергій Попов розповів про причини створення Ради, окреслив напрямок діяльності.

На засіданні було заслухано інформацію про нещасні випадки, пов’язані з виробництвом зі смертельними наслідками, що сталися протягом 2018 року на металургійних підприємствах, здійснено аналіз причин таких нещасних випадків та умов, що призводять до зростання травматизму у галузі.

Начальник відділу нагляду на виробництвах підвищеної небезпеки у місті Маріуполь Михайло Хайлов після проведеного аналізу окреслив основні причини нещасних випадків та умови, що призводять до зростання травматизму у галузі:
– недоліки під час навчання безпечним прийомам праці;
– відсутність або неякісне проведення інструктажу;
– неякiсне розроблення або вiдсутнiсть проектної документацiї на будiвництво, реконструкцiю виробничих об’єктiв, будiвель, споруд, iнженерних комунiкацiй, обладнання, устаткування;
– невиконання вимог ПОР;
– порушення трудової i виробничої дисциплiни;
– невиконання вимог iнструкцiй з охорони працi;
– брак достатньої кількості кваліфікованих спеціалістів та працівників, занизький рівень наявних працівників та спеціалістів.

Учасники ради розробили профілактичні заходи з покращення стану охорони праці на підприємствах металургійної галузі, які будуть запропоновані для використання суб’єктам господарювання.