12 березня головний державний інспектор відділу нагляду на виробництвах підвищеної небезпеки у місті Маріуполь Сергій Хмельніченко провів нараду з посадовими особами ПрАТ «Металургійний комбінат «Азовсталь».

У нараді взяли участь представники відділу промислової безпеки та відповідальні особи обтискного цеху. Сергій Хмельніченко ознайомив з нормами ведення документації з охорони праці на підприємстві, згідно вимог «Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці» НПАОП 0.00-4.12-05, з Правилами охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання, Правилами охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском. 
Також під час наради інспектор доповів присутнім про суттєві зміни в обліку та проведенні технічних оглядів обладнання підвищеної небезпеки відповідно до вимог нових Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання, про необхідну кваліфікацію працівників, які виконують вантажно-розвантажувальні роботи.