5 лютого головний державний інспектор спеціалізованого відділу гірничого нагляду і контролю А. Заморєєв провів технічне навчання з керівниками та гірничими майстрами дільниці ВТБ ПрАТ «Шахтоуправління «Покровське» з питань організації роботи, спрямованої на створення належних, безпечних і здорових умов праці та запобігання виробничого травматизму.

В ході технічного навчання було розглянуто вимоги НПАОП 10.0-5.02-04 «Інструкції з контролю складу рудникового повітря, визначення газовості та встановлення категорій шахт за метаном» та вимоги НПАОП 10.0-5.46-14 «Інструкції з реверсування вентиляційного струменя і перевірки дії реверсивних пристроїв вентиляційних установок». До інженерно-технічних працівників дільниці ВТБ було доведено основні вказівки з перевірки складу рудникового повітря, контролю вмісту шкідливих газів, витрат, температури та вологості рудникового повітря, а також організації перевірки складу повітря, визначення місць перевірки складу повітря, способів й засобів такої перевірки та вимірювання швидкості повітря. Особливу увагу було приділено якості контролю вмісту метану і діоксиду вуглецю (вуглекислого газу).

Також були розглянуті вимоги щодо застосування зонального або місцевого реверсування вентиляційних струменів, для прийняття рішення технічним керівником про доцільність застосування необхідних режимів в ПЛА, які визначаються за допомогою процесу моделювання повітрярозподілу на ЕОМ за результатами депресійної зйомки, розрахунків аеродинамічного опору гірничих виробок і вентиляційних споруд, а також розрахунків теплової депресії пожежі та природної тяги і практичної перевірки зонального або місцевого реверсування струменів з одночасним вимірюванням витрат повітря і концентрації метану в окремих заздалегідь визначених виробках.

Технічне навчання пройшло у формі конструктивного діалогу. Фахівці дільниці ВТБ отримали відповіді на поставлені запитання.