Начальник транспортного відділу спілкувався з керівництвом ТОВ “Компанія Алекс”

0
321

17 січня начальник відділу нагляду на транспорті та зв’язку Дмитро Максимов прийняв участь у круглому столі з представниками ТОВ “Компанія алекс” на тему: «Основні завдання служби охорони праці згідно Типового положення про службу охорони праці НПАОП 0.00-4.21-04».

Під час заходу Дмитро Максимов зазначив, що згідно статті 15 Закону України «Про охорону праці» Служба охорони праці підпорядковується безпосередньо роботодавцю. Керівники та спеціалісти служби охорони праці за своєю посадою і заробітною платою прирівнюються до керівників і спеціалістів основних виробничо-технічних служб. Спеціалісти служби охорони праці у разі виявлення порушень охорони праці мають право: видавати керівникам структурних підрозділів підприємства обов’язкові для виконання приписи щодо усунення наявних недоліків, одержувати від них необхідні відомості, документацію і пояснення з питань охорони праці; вимагати відсторонення від роботи осіб, які не пройшли передбачених законодавством медичного огляду, навчання, інструктажу, перевірки знань і не мають допуску до відповідних робіт або не виконують вимог нормативно-правових актів з охорони праці; зупиняти роботу виробництва, дільниці, машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва у разі порушень, які створюють загрозу життю або здоров’ю працюючих; надсилати роботодавцю подання про притягнення до відповідальності працівників, які порушують вимоги щодо охорони праці.