Важливо для підприємців! Змінено розмір мінімальної заробітної плати

0
885

Головне управління Держпраці у Донецькій області інформує, що згідно з Законом України від 23.11.2018 №2629-VIII «Про Державний бюджет України на 2019 рік» мінімальна заробітна плата з 01.01.2019 у місячному розмірі складає 4 173 грн. та у погодинному розмірі – 25,13 грн.

Трудові відносини роботодавця із працівником розпочинаються із укладання трудового договору, який оформляється наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повідомлення ДФС про прийняття працівника на роботу. Повідомлення про прийняття працівника на роботу подається власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом (особою) чи фізичною особою до територіальних органів ДФС за місцем обліку їх як платника ЄСВ до початку роботи працівника за укладеним трудовим договором одним із таких способів. засобами електронного зв’язку з використанням електронного цифрового підпису відповідальних осіб відповідно до вимог законодавства у сфері електронного документообігу та електронного підпису; на паперових носіях разом з копією в електронній формі; на паперових носіях, якщо трудові договори укладено не більше ніж із п’ятьма особами.

Згідно з ст.265 КЗпП України за порушення трудового законодавства юридичні та фізичні особи-підприємці, які використовують найману працю, з 01.01.2019 несуть відповідальність у вигляді штрафу у наступних розмірах:

– 100 мінімальних зарплат або 417 300 грн. за недопущення до проведення перевірки з питань оформлення трудових відносин, створення перешкод у її проведенні;
– 30 мінімальних зарплат за кожного працівника або 125 190 грн. за фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору, оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, виплату заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску та податків;
– 10 мінімальних зарплат за кожного працівника 41 730 грн. за недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці (наприклад, за нарахування заробітної плати у розмірі нижче мінімального, за не оплату роботи в нічний час, роботу в вихідний або святковий день, понадурочну роботу та інші питання оплати праці);
– 10 мінімальних зарплат за кожного працівника або 41 730 грн. за недотримання встановлених законом гарантій та пільг працівникам, які залучаються до виконання обов’язків, передбачених законами України «Про військовий обов’язок і військову службу», «Про альтернативну (невійськову) службу», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»;
– 3 мінімальні зарплати або 12 519 грн. за такі види порушень: порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш як за один місяць, виплата їх не в повному обсязі, недопущення до проведення перевірки з питань додержання законодавства про працю, створення перешкод у її проведенні;
– 1 мінімальна зарплата (4 173 грн.) за порушення інших вимог трудового законодавства, крім передбачених вище.