У Маріуполі пройшли консультації з громадськістю на теми: «Пріоритетні напрямки розвитку законодавства з охорони праці. Визначення НПАОП, що підлягають перегляду найближчим часом» та «Про актуальність дотримання вимог НПАОП 0.00-4.01-08 «Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту» та як альтернативний підхід – придбання безпосередньо працівником якісних ЗІЗ за рахунок роботодавця».

Головні державні інспектори відділу нагляду на виробництвах підвищеної небезпеки у місті Маріуполь Сергій Шутілов та Сергій Уколов ініціювали публічні громадські обговорення, здійснили вивчення громадської думки з зазначених питань.

Враховуючи направленість України до євроінтеграції, великої кількості старих нормативно-правових актів, ГОСТів, що скасовано останнім часом, та появи великої кількості неврегульованих норм з питань охорони праці по різним напрямкам економічної діяльності підприємств міста, присутнім було рекомендовано провести наради на рівні своїх підприємств, та у разі потреби керівництву звернутися до Держпраці щодо узагальнення пріоритетних напрямків розвитку законодавства з питань охорони праці.

Також за результатами громадських обговорень  було прийнято рішення визнати вимоги НПАОП 0.00-4.01-08 «Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту» актуальними в умовах сьогодення.