З нагоди Всеукраїнського тижня права, 13 грудня заступник начальника відділу юридичного забезпечення Лариса Бондарєва провела лекцію для працівників філії Донецького обласного управління АТ “Ощадбанк” у м. Покровськ на тему: «Право на працю та безпечні умови на робочих місцях».

В ході лекції були висвітлені питання щодо:

  • встановлення пільг з тривалості робочого часу, відпусток та деяких інших умов праці, встановлених законодавством України;
  • рівності у трудових правовідносинах до прав повнолітніх;
  • створення необхідних умов для поєднання роботи з навчанням, оплати праці за час виробничого навчання, перекваліфікації або навчання іншим спеціальностям.

Крім того, було звернено увагу на створення нормативно-правових актів, які регулюють вимоги законодавства про охорону праці. Зокрема, було акцентовано увагу на державній політиці в галузі охорони праці, право громадян на: охорону праці під час укладення трудового договору та під час роботи; на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці; обов’язковість проходження працівниками певних категорій медичних оглядів; на відшкодування шкоди у разі ушкодження здоров’я; обов’язок роботодавця створити на робочому місці в кожному структурному підрозділі умов праці відповідно до нормативно-правових актів та забезпечити додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці.

Слухачів також було проінформовано про обов’язок працівника дбати про особисту безпеку і здоров’я, безпеку оточуючих людей в процесі праці, знати і виконувати вимоги нормативно-правових актів з охорони праці.