30 листопада начальник спеціалізованого відділу нагляду у гірничодобувній промисловості Олександр Вілков провів семінар з керівниками служби енергетики у присутності заступника генерального директора з ОП та ТБ В. Дроздова ПАТ «Веско» на тему: «Зміни до Вимог щодо безпеки та захисту здоров’я працівників видобувних підприємств з підземним і відкритим способами видобування».

На початку семінару фахівець роз’яснив вимоги безпеки під час добування корисних копалин відкритим способом, особливо зазначивши наступне:

1.Роботодавець повинен вжити заходів для забезпечення безпеки та охорони здоров’я працівників під час добування корисних копалин відкритим способом за нормальних умов та у небезпечних ситуаціях. Оцінювання ризиків та профілактичні заходи для забезпечення безпеки та охорони здоров’я працівників, що розроблені з урахуванням основних принципів запобігання, мають бути задокументовані.

2.Роботодавець повинен забезпечити вільний доступ та регулярний перегляд задокументованих профілактичних заходів, передбачених системою управління охороною праці.
Роботи з добування корисних копалин відкритим способом потрібно здійснювати відповідно до Правил охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом, з урахуванням проведеної оцінки ризиків, визначених профілактичних заходів.

3.Роботи потрібно планувати з урахуванням заходів для забезпечення безпеки щодо ризиків, пов’язаних з обваленням або зсувом порід. Для цього потрібно забезпечити відповідність висот та кутів укосів, уступів і бортів вибою властивостям та стійкості порід, а також технології ведення робіт.

4.Транспортні комунікації на уступах мають бути достатньо стійкими та відповідати параметрам технологічного обладнання, що використовується.
5.Перед початком або поновленням розкривних та видобувних робіт треба пересвідчитися у відсутності над робочими зонами і транспортними комунікаціями породних мас, що можуть сповзти або зірватися. За потреби їх треба видалити.

6.Розкривні та видобувні уступи, а також відвали потрібно розробляти так, щоб це не спричиняло нестійкості.

Наприкінці семінару Олександр Вілков відповів на запитання присутніх та звернув увагу на причини травмування працівників під час роботи та обслуговування гірничої техніки.