15 листопада головний державний інспектор відділу нагляду на виробництвах підвищеної небезпеки у місті Маріуполь Сергій Уколов провів семінар-нараду на ПрАТ «Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча».

У ході превентивного заходу було розглянуто правові питання, обов’язки і відповідальність фізичних осіб, які виконують роботи підвищеної небезпеки, ведення документації з охорони праці на підприємстві згідно вимог “Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці” НПАОП 0.00-4.12-05, а також вимоги до працівників, які допускаються до виконання робіт з підвищеною небезпекою.