У цехах ТОВ «МЕТІНВЕСТ-МРМЗ» щотижня проводяться спільні аудити стану з охорони праці під час виконання робіт підрядними організаціями.

Тож, 7 листопада під час проведення аудиту в ТОВ завод низьковольтної апаратури «Лідер Електрік», що готується до виконання робіт в Ливарному цеху згідно графіка проведення аудитів структурних підрозділів підприємства, фахівцями відділу нагляду на виробництвах підвищеної небезпеки у м. Маріуполь Аліною Разиграевою і Сергієм Кутіним було надано консультативну допомогу в частині здійснення відомчого нагляду за дотриманням вимог законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки.

Під час аудиту перевірено наявність і повноту технічної документації на виконання робіт, проведення навчання з питань охорони працівників і керівників, порядок допуску їх до роботи. За результатами аудиту було проведено нараду, у ході якої було обговорено порушення виявлені під час спільного аудиту та порядок своєчасного їх усунення.

Також державні інспектори звернули увагу на зміни, які були внесені до постанови Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. N 1107 «Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки».