26 жовтня начальник спеціалізованого відділу нагляду у гірничодобувній промисловості Олександр Вілков провів семінар з робітниками ПАТ «Веско» на тему: «Організація безпечної експлуатації електрогосподарства».

Олександр Вілков роз’яснив присутнім правила безпечної експлуатації електроустановок, обов’язки керівництва підприємства щодо забезпечення утримання, експлуатації і обслуговування електроустановок відповідно до вимог чинних нормативних документів. Визначив, що до організаційних заходів відносяться: оформлення роботи по наряду-допуску, розпорядженню або за переліком робіт, виконуваних в порядку поточної експлуатації; допуск до роботи; нагляд під час роботи; оформлення перерви під час роботи; переведення на інше робоче місце. Відповідальними за безпечне виконання робіт є: особа, що видала наряд; котра дає розпорядження; особа, що допускає до роботи; керівник роботи; виконавець роботи; спостережник; член бригади. Всі роботи, котрі виконуються в електроустановках без наряду, виконуються: за розпорядженням осіб, уповноважених на це, з оформленням в оперативному журналі; в порядку поточної експлуатації з подальшим записом в оперативному журналі. За розпорядженням можуть виконуватись позапланові роботи, викликані виробничою необхідністю. А також обговорили технічні заходи, що забезпечують безпеку робіт, виконуваних зі зняттям напруги.

Представник Управління Держпраці довів до відома присутніх основні засади Закону України «Про охорону праці». Особливу увагу було звернено на права громадян на охорону їх життя і здоров’я у процесі трудової діяльності, а також відповідальність керівників підприємств за забезпечення виконання вимог законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці відносно прав робітників в області охорони праці.