З 16 по 19 жовтня головний спеціаліст відділу експертизи умов праці Людмила Сергєєва провела технічні наради та семінари на підприємствах Донецької області: КП «Краматорське трамвайно-тролейбусне управління», Пункт технічного обслуговування м.Краматорськ; СП «Слов’янське вагонне депо» філії «Донецька залізниця» ПАТ «Укрзалізниця», СП «Слов’янське локомотивне депо» філії «Донецька залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» м. Словянськ; СП «Лиманське локомотивне депо»,СП «Лиманський рейкозварювальний поїзд», СП «Лиманське вагонне депо» м. Лиман на тему: «Атестація робочих місць та проведення періодичних медичних оглядів».
В ході зустрічей Людмила Сергєєва нагадала, що згідно п.1 Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженого постановою КМУ від 01.08.92 р. №442, ст.13 ЗУ «Про охорону праці» атестація робочих місць за умовами праці проводиться на підприємствах і організаціях незалежно від форм власності й господарювання, де технологічний процес, використовуване обладнання, сировина та матеріали є потенційними джерелами шкідливих і небезпечних виробничих факторів, що можуть несприятливо впливати на стан здоров’я працюючих. Відповідно до Методичних рекомендацій щодо проведення атестації робочих місць за умовами праці, затверджених постановою Міністерства праці України і Головним санітарним лікарем України від 01.09.92 р. №41, атестація робочих місць передбачає комплексну оцінку факторів виробничого середовища і характеру праці щодо відповідності їх вимогам стандартів, санітарних норм і правил. Було зазначено, що атестацію проводить атестаційна комісія, склад і повноваження якої визначаються наказом по підприємству, організації в строки, передбачені колективним договором (п. 4 Порядку проведення атестації).


Було розглянуто питання про проведення попередніх (періодичних) медичних оглядів працівників, у відповідності до вимог наказу Міністерства охорони здоров’я України від 21.05 2007 р. N 246 «Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій». Людмила Сергєєва зазначила, що роботодавець організовує лабораторні дослідження умов праці з визначенням шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу на конкретних робочих місцях працівників відповідно до гігієнічної класифікації праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості і напруженості трудового процесу з метою визначення категорій працівників, які підлягають попередньому (періодичним) медичному огляду та надає дані до Головного управління Держпраці у встановлені строки.