На шахті «Новодонецька» стався нещасний випадок зі смертельним наслідком 0 89

     1 липня 2018 року об 12 годині 04 хвилини на шахті «Новодонецька» ВСП «Шахтоуправління Білозерське» ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» стався нещасний випадок зі смертельним наслідком з електрослюсарем підземним дільниці стаціонарного обладнання №4.

     При виконанні робіт по обслуговуванню реверсора РВВ-6/10-400У3 (з вакуумним контактором) електродвигуну підйомної машини допоміжного ствола був уражений електричним струмом 6кВт електрослюсар підземний.

 

Попередня статтяНаступна стаття

На шахті «Новодонецька» проведено семінар щодо безпеки праці вугледобувних підприємств 0 30

     11 вересня головний державний інспектор відділу гірничотехнічного нагляду у Добропіьському регіоні Олександр Оріщенко провів на шахті «Новодонецька» ВСП «Шахтоуправління  «Білозерське» ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» семінар на тему: «Безпека праці вугледобувних підприємств».  

       У гірничодобувній промисловості діють:

  • «Правила безпеки у вугільних шахтах»;
  • «Єдині правила безпеки з розробки рудних, нерудних і розсипних родовищ підземним способом»;
  • «Єдині правила безпеки при розробці відкритим способом»;
  • «Єдині правила безпеки при вибухових роботах»;
  • «Санітарні правила при устаткуванні й утриманні підприємств вугільної промисловості»;
  • «Правила безпеки в нафто-газовидобувній промисловості»;
  • «Єдині правила безпеки при геологорозвідувальних роботах»;
  • «Єдині правила безпеки при подрібненні, сортуванні, збагаченні корисних копалин і згрудкуванні руд і концентратів».

      З вимогами Правил безпеки пов’язані правила технічної експлуатації, що розроблені стосовно вугільних шахт. Доповнюють правила безпеки будівельні норми і правила (наприклад, щодо проходки підземних гірничих виробок, протипожежного захисту будівель і споруд на пром. площадці). Сумісно з Правилами безпеки діють системи державних і галузевих стандартів праці, а також інших державних нормативів з охорони праці.  Відповідно до Закону України «Про охорону праці» умови праці на робочому місці, безпека технологічних процесів, машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва, стан засобів колективного та індивідуального захисту, що використовуються працівниками, а також санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам нормативних актів про охорону праці.                                                                                             

Спеціаліст управління гірничого нагляду провів тематичну нараду щодо розгазування гірничих виробок на шахті «Новодонецька» 0 40

11 вересня головний державний інспектор відділу гірничотехнічного нагляду у Добропільському регіоні Андрій Леонов разом з представниками шахти «Новодонецька» ВСП «Шахтоуправління Білозерське» ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» провів тематичну нараду на тему: «Розгазування гірничих виробок».

Державний інспектор зазначив, що розгазування виробок треба здійснювати у кожному випадку з дотриманням заходів, які повинні включати перелік робіт, порядок їх виконання й заходи, що забезпечують безпеку робіт:

·        зняття напруги з електроустаткування й кабелів у виробках, якими буде проходити вихідний струмінь на всьому протязі його шляху, включаючи вихідний струмінь крила (шахти), і виведення людей з цих виробок;

·        виставлення на свіжому струмені постів або знаків заборони у місцях можливого підходу людей до виробок, по яких у разі розгазування буде проходити вихідний струмінь;

·        спосіб розгазування, місця й порядок перевірки вмісту метану у виробках після закінчення розгазування;

·        безперервний контроль за вмістом метану у вихідному із загазованої виробки струмені переносними автоматичними приладами.

Заходи розробляє начальник дільниці до початку проведення виробки й відроблення виїмкових дільниць, погоджує їх із начальником дільниці ВТБ та затверджує головним інженером шахти. Заходи щодо розгазування виробок повинні бути складовою частиною паспорта виїмкової дільниці, проведення та кріплення підземних виробок і коригуватися відповідно до конкретних умов гірничих робіт і характеру загазування. Із заходами повинні бути ознайомлені посадові особи й робітники дільниці, працівники дільниці ВТБ, посадові особи шахти – заступники (помічники) головного інженера шахти, начальники змін. Один екземпляр заходів повинен бути у гірничого диспетчера. У разі зміни передбаченої проектом схеми провітрювання виробок або схеми енергозабезпечення до заходів із розгазування після реалізації цих змін начальник дільниці протягом доби повинен занести відповідні доповнення.

У ході тематичної наради працівники отримали необхідну інформацію, яка допоможе правильно виконувати роботи з розгазування виробок. Тематична нарада  пройшла у формі конструктивного діалогу, в ході якого присутні працівники  отримали відповіді на всі запитання.