85323, м. Мирноград, вул. Центральна, 11
e-mail: 11dn.gudsp@gmail.com
начальник відділу Жебоєдова Марина Низамівна

5 липня 2011 року набули чинності Закони України  “Про загальну безпечність нехарчової продукції”,  “Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції”, які відображають сучасний підхід із забезпечення безпеки нехарчової продукції шляхом обов’язкового дотримання вимог технічних регламентів, та добровільного застосування нормативних документів таких як норми, стандарти та правила. Окрім того ці законодавчі акти встановлюють вимоги та визначають механізм здійснення державного нагляду та контролю за нехарчовою продукцією. 

Законодавство України про ринковий нагляд має за основу змінити систему державного нагляду та контролю за нехарчовою продукцією шляхом зближення її з існуючою системою в країнах Європейського Союзу, що відкриває вільний доступ  продукції вітчизняних виробників на світовий ринок. 

Відповідно до Законів України “Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції”“Про загальну безпечність нехарчової продукції” та інших нормативно-правових актів, які встановлюють правові та організаційні засади здійснення державного ринкового нагляду і контролю нехарчової продукції Державна служба з питань праці є органом з державного ринкового нагляду.

Метою діяльності органів ринкового нагляду є забезпечення відповідності продукції встановленим вимогам , а також забезпечення відсутності загроз безпеці життя та здоров’ю людей , безпечні умови праці, захист прав споживачів (користувачів), захист довкілля. З метою реалізації державної політики з ринкового нагляду, в Головному управлінні Держпраці у Донецькій області створено відділ експертної роботи, ринкового нагляду та надання адміністративних послуг.

До сфери відповідальності відділу підпадають:

  • Засоби індивідуального захисту
  • Прості посудини високого тиску
  • Ліфти
  • Канатні дороги для перевезення пасажирів
  • Знаки безпеки і захисту здоров’я працівників
  • Обладнання що працює під тиском
  • Вибухові матеріли промислового призначення

Нормативно-правова база, якою керуються фахівці відділу під час здійснення ринкового нагляду:

Основні напрямки діяльності  відділу:

– інформування виробників, розповсюджувачів, споживачів (користувачів) щодо законодавства про ринковий нагляд; 

– моніторинг причин і кількості звернень споживачів (користувачів) про захист їх права на безпечність продукції, причин і кількості нещасних випадків та випадків заподіяння  шкоди здоров’ю людей внаслідок споживання продукції (користування нею);

– проведення перевірок характеристик продукції, в тому числі відбір зразків продукції та забезпечення проведення їх експертизи (випробування);

– перевірки додержання вимог щодо представлення продукції за місцем проведення ярмарки, виставки, показу чи демонстрації в інший спосіб продукції, яка не відповідає встановленим вимогам;

– вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів, здійснення контролю стану виконання суб’єктами господарювання цих рішень, винесення рішень про знищення продукції;

– вжиття заходів щодо своєчасного попередження  споживачів (користувачів) про виявлену небезпеку, яку становить продукція;

– вжиття заходів щодо притягнення до відповідальності осіб, винних у вчиненні  порушень.

Законодавство України про ринковий нагляд розповсюджується на усіх суб’єктів господарювання, задіяних в поставці продукції до споживача (користувача), від виробника до кінцевого розповсюджувача.

Органи ринкового нагляду проводять планові та позапланові перевірки характеристик продукції. Планові перевірки характеристик продукції проводяться у розповсюджувачів цієї продукції, а позапланові – у розповсюджувачів та виробників такої продукції. Перевірка характеристик продукції може бути невиїзною  (за місцезнаходженням  органу  ринкового нагляду) або виїзною.

Під час перевірки характеристик продукції особливу увагу фахівці звертають:

а) на наявність на продукції Національного знака відповідності (у тому числі ідентифікаційного коду призначеного органу з оцінки відповідності), якщо його нанесення на продукцію передбачено технічним регламентом на відповідний вид продукції, та додержання правил застосування і нанесення Національного знака відповідності;

б) на наявність супровідної документації, яка має додаватися до відповідної продукції (зокрема інструкція з користування продукцією), етикетки, маркування, інших позначок, якщо це встановлено нормативно-правовими актами (у тому числі технічними регламентами), та їх відповідність встановленим вимогам;

в) на наявність декларації про відповідність, якщо згідно з технічним регламентом на відповідний вид продукції продукція при її розповсюдженні має супроводжуватися такою декларацією;

г) обстеження зразків відповідної продукції та ідентифікація виробника продукції;

д) відбір та експертиза (випробування) зразків продукції  (у разі якщо є підстави вважати, що продукція є небезпечною, становить ризик та/або не відповідає встановленим вимогам) та інше.

Відповідно до ст. 7 Закону України “Про загальну безпечність нехарчової продукції” споживачі (користувачі) мають право звертатися до органів державного ринкового нагляду за захистом порушеного права на безпечність продукції. Звернення громадян повинні бути оформлені відповідно до ст. 5 Закону України «Про звернення громадян».

Типові форми документів у сфері державного ринкового нагляду:

Акт перевірки характеристик продукції (форма № 1);

Акт перевірки додержання вимог щодо представлення продукції за місцем проведення ярмарку, виставки, показу чи демонстрації в інший спосіб продукції, що не відповідає встановленим вимогам (форма № 2);

Акт перевірки стану виконання суб’єктом господарювання рішень про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів (форма № 3);

Припис про негайне усунення порушень вимог щодо представлення продукції за місцем проведення відповідного ярмарку, виставки, показу чи  демонстрації в інший спосіб продукції, що не відповідає встановленим вимогам (форма № 4);

Рішення про негайне припинення представлення продукції за місцем проведення ярмарку, виставки, показу чи демонстрації в інший спосіб продукції, що не відповідає встановленим вимогам (форма № 5);

Рішення про відбір зразків продукції (форма № 6);

Рішення про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів (форма № 7);

Рішення про знищення продукції або приведення її в інший спосіб до стану, що виключає її використання(форма № 8);

Рішення про внесення змін до рішення чи скасування рішення (форма № 9);

Протокол про виявлене(і) порушення вимог статті 44 Закону України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції» та статті 15 Закону України «Про загальну безпечність нехарчової продукції» (форма № 10);

Постанова про накладення штрафних санкцій (форма № 11).

Завідувач сектору взаємодії зі ЗМІ, міжнародних зв'язків та з питань Євроінтеграції, головний редактор та адміністратор офіційної сторінки Головного управління Держпраці у Донецькій області. Для зв'язку використовуйте посилання нижче на соціальні мережи.