Ринковий нагляд. Завдання та заходи 0 494

85323, м. Мирноград, вул. Коржова 16
e-mail: 11dn.derzpraci@gmail.com
начальника відділу Червоний Артем Миколайович

Головне управління Держпраці у Донецькій області відповідно до Закону України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції», Закону України «Про загальну безпечність нехарчової продукції» та діючіх нормативно-правових актів, технічних регламентів, що регулюють відносини в цій сфері, розпочато роботу з організації державного ринкового нагляду.

Державний ринковий нагляд запроваджується з метою забезпечення відповідності продукції встановленим вимогам та уникнення загроз громадським інтересам на підприємствах області.

Відповідно до статті 10 Закону України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції» в сферу контроля підпадають наступні види продукції:

  1. засоби індивідуального захисту;
  2. прості посудини високого тиску;
  3. ліфти;
  4. канатні дороги для перевезення пасажирів;
  5. знаки безпеки і захисту здоров’я працівників;
  6. облaднання, що працює під тиском;
  7. вибухові матеріали промислового призначення.

Основними завданнями ринкового нагляду є:
– здійснення моніторингу причин і кількості звернень споживачів (користувачів) про захист їх права на безпечність продукції,
– причин і кількості нещасних випадків та випадків заподіяння шкоди здоров’ю людей внаслідок споживання продукції (користування нею);
– узагальнення результатів здійснення ринкового нагляду, аналіз причин виявлених порушень, розроблення і внесення у встановленому порядку пропозицій щодо перегляду встановлених вимог, якщо вони не забезпечують належного рівня захисту суспільних інтересів;
– вжиття відповідних заходів щодо своєчасного попередження споживачів (користувачів) про виявлену органами ринкового нагляду небезпеку, яку становить продукція;
– інформування органів державної влади, органів місцевого самоврядування та громадськості про результати здійснення ринкового нагляду.

Заходами ринкового нагляду є:
– перевірки характеристик продукції, у тому числі відбір зразків продукції та їх експертиза (випробування);
– обмежувальні (корегувальні) заходи, що включають ( обмеження надання продукції на ринку, заборону надання продукції на ринку, вилучення продукції з обігу, відкликання продукції);
– контроль стану виконання рішень про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів;
– попередження органами ринкового нагляду споживачів (користувачів) про виявлену цими органами небезпеку, що становить продукція.

Технічними регламентами передбачено, що під час проведення оцінки відповідності виробник або його уповноважена особа чи постачальник складає декларацію відповідності та маркує виріб Національним знаком відповідності

З метою забезпечення дієвого державного ринкового нагляду Головне управління Держпраці у Донецькій області запрошує до співпраці інші органи ринкового нагляду, а також митні органи, центральні органи виконавчої влади, які здійснюють нагляд і контроль продукції, правоохоронні органи, громадські організації споживачів (об’єднання споживачів) та об’єднання суб’єктів господарювання, споживачів (користувачів) продукції.
Пропонуємо всім зацікавленим сторонам надавати інформацію про випадки травмування на виробництві, де основною або супутньою причиною нещасного випадку є застосування продукції, а також про факти виявлення неякісної продукції, що підлягає контролю Головним управлінням Держпраці.

Попередня статтяНаступна стаття