Протокол засідання Громадської Ради 0 179

ПРОТОКОЛ № 1

засідання Громадської ради при

Головному управлінні Держпраці у Донецькій області

05.09.2016 м. Покровськ, вул. Прокофьєва, 82

Присутні:

Члени Громадської ради (4 осіб) та представники ініціативної групи по формуванню Громадської ради при Головному управлінні Держпраці у Донецькій області (4 особи).

 

“Про порядок денний”

1. Вибори Голови Громадської ради.

2. Вибори заступників голови Громадської ради.

3. Обрання секретаря Громадської ради.

4.Створення робочої групи Громадської ради.

5.Різне.

 

Питання 1 Порядку денного

“Вибори Голови Громадської ради”

СЛУХАЛИ:

Ляпустіна Д.В., Секретаря установчих Зборів по формуванню Громадської ради при Головному управлінні Держпраці у Донецькій області, з пропозицією обрати Голову Громадської ради при Головному управлінні Держпраці у Донецькій області та попросив присутніх надати свої пропозиції. Запропонував проводити голосування у відкритому режимі і поставив це питання на голосування.

ГОЛОСУВАЛИ:

“За” – 4

“Проти” – 0

“Утримались” – 0

УХВАЛИЛИ:

Голосування проводити у відкритому режимі.

 

ВИСТУПИВ:

Стебель О.Л.– запропонував обрати Головою Громадської ради при Головному управлінні Держпраці у Донецькій області Ширяєва В.В. – уповноваженого представника громадської організації клубу «Вавілон».

ГОЛОСУВАЛИ:

“За” – 3

“Проти” – 0

“Утримались” – 0

УХВАЛИЛИ:

Обрати Головою Громадської ради при Головному управлінні Держпраці у Донецькій області Ширяєва В.В.

Питання 2 Порядку денного

“Вибори заступника голови Громадської ради”

СЛУХАЛИ:

Ширяєва В.В. – Голову Громадської ради при Головному управлінні Держпраці у Донецькій області, який – запропонував перейти до другого питання порядку денного, обрати заступника голови Громадської ради при Головному управлінні Держпраці у Донецькій області і поставив це питання на голосування.

ГОЛОСУВАЛИ:

“За” – 3

“Проти” – 0

“Утримались” – 0

УХВАЛИЛИ:

Обрати заступника Голови Громадської ради при Головному управлінні Держпраці у Донецькій області

СЛУХАЛИ:

Ширяєва В.В.. – Голову Громадської ради при Головному управлінні Держпраці у Донецькій області, якийзапропонував членам Громадської ради вносити пропозиції щодо розгляду питань порядку денного.

ВИСТУПИВ:

Музикантов А.І., –запропонував проголосувати за обрання заступником Голови Громадської ради при Головному управлінні Держпраці у Донецькій області Стебеля О.Л. – представника організації «Новий світ»

ГОЛОСУВАЛИ:

“За” – 3

“Проти” – 0

“Утримались” – 0

УХВАЛИЛИ:

Обратизаступником Голови Громадської ради при Головному управлінні Держпраці у Донецькій області Стебеля О.В.

Питання 3 Порядку денного

“Обрання секретаря Громадської ради”

СЛУХАЛИ:

 

Ширяєва В.В., Голову установчих Зборів по формуванню Громадської ради при Головному управлінні Держпраці у Донецькій області, з пропозицією обрати секретаря Громадської ради при Головному управлінні Держпраці у Донецькій області Ляпустіна Д.В.

ВИСТУПИВ:

Жовтоножко Д.В.., – з пропозицією обрати секретарем Громадської ради при Державній службі України з питань праці представника Управління Держпраці, що не суперечить Постанові КМУ № 996

ГОЛОСУВАЛИ:

“За” – 4

“Проти” – 0

“Утримались” – 0

УХВАЛИЛИ:

Обрати секретаря Громадської ради при Державній службі України з питань праці Ляпустіна Д.В..

Питання 4 Порядку денного

Створення робочої групи Громадської ради

 

СЛУХАЛИ:

 

Ширяєва В.В., – Голову Громадської ради при Головному управлінні Держпраці, який запропонував розглянути четверте питання порядку денного щодо створення робочої групи з розробки проекту Положення та Плану роботи Громадської ради при Державній службі України з питань праці і попросив присутніх надати свої пропозиції.

 

ВИСТУПИЛИ:

Жовтоножко Д.В., Стебель О.Л., Музикантов А.І., які виявили бажання увійти до складу робочої групи.

ВИСТУПИВ:

Музикантов А.І., – з пропозицією обрати головою робочої групи – Ширяєва В.В., секретарем робочої групи Жовтоножко Д.В.

ГОЛОСУВАЛИ:

“За” – 7

“Проти” – 0

“Утримались” – 0

УХВАЛИЛИ:

Затвердити 3 членів робочої групи з розробки проекту Положення та регламенту Громадської ради при Головному управлінні Держпраці у Донецькій області, а саме:

Ширяєв В.В.., – голова робочої групи, Жовтоножко Д.В.. – секретар робочої групи, Музикантов А.І.

 

 

Питання 5 Порядку денного

“Різне”

ОБГОВОРЮВАЛИ:

Періодичність проведення засідань Громадської ради та робочої групи. Засідання Громадської ради має проводитися не рідше ніж один раз на квартал. Повідомлення про скликання засідань громадської ради, у тому числі позачергових, доводяться до відома кожного її члена не пізніше двох робочих днів до їх початку, а також оприлюднюються на офіційному веб-сайті органу.

 

УХВАЛИЛИ:

періодичність проведення засідань Громадської ради та робочої групи.

 

Голова Громадської ради Ширяєв В.В.

Секретар Громадської ради Ляпустін Д.В.

Попередня статтяНаступна стаття

Кандидати, делеговані від інститутів громадянського суспільства, які подали документи для участі в установчих зборах 0 148

№ п/п Назва інституту громадянського суспільства Кандидат, делегований  від інституту громадянського суспільства
1 Громадська організація КЛУБ “Вавілон” Ширяєв Володимир Вікторович
2 Всеукраїнська Благодійна Організація “Фундація розвитку екологічних та енергетичнів ринків” Музикантов Андрій Ігорович
3 Громадська організація “Чисте поле” Жовтоножко Дмитро Валерійович
4 Громадська організація “Новий світ” Стебель Олексій Леонідович

Повідомлення керівникам інститутів громадянського суспільства 0 110

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року №996 “Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики” запрошуємо представників інститутів громадянського суспільства (громадських, релігійних, благодійних організацій, професійних спілок та їх об’єднань, творчих спілок, асоціацій, організацій роботодавців, недержавних засобів масової інформації та інших непідприємницьких товариств і установ, що легалізовані в установленому порядку і провадять діяльність на території України), подати заявки для участі в установчих зборах по формуванню Громадської ради при Головному управлінні Держпраці у Донецькій області.
Склад Громадської Ради Головного управління Держпраці у Донецькій області формується на Установчих зборах шляхом рейтингового голосування з числа осіб, які добровільно заявили про бажання брати участь у роботі Громадської Ради та кандидатури яких внесені відповідними інститутами громадянського суспільства.
Не можуть бути членами громадської ради народні депутати, посадові особи органів державної влади, навіть якщо їх делегували інститути громадянського суспільства.
До складу зазначеної Громадської ради можуть входити представники інститутів громадянського суспільства, які провадять свою діяльність у сфері, пов’язаній з діяльністю Головного управління Держпраці у Донецькій області (зокрема у сфері промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці, законодавства про працю, зайнятість населення, загальнообов’язкового державного соціального страхування, та інших питань, визначених Положенням про Державну службу України з питань праці).
Інститути громадянського суспільства делегують лише одного представника незалежно від осередків, філій, представництв.
На установчих зборах має бути особиста присутність осіб, делегованих інститутами громадянського суспільства.
Для участі в Установчих зборах до ініціативної групи подається Заява у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства (зразок заяви).
До заяви додається:
рішення, прийняте у порядку, встановленому установчими документами інституту громадянського суспільства, про делегування для участі в установчих зборах представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу громадської ради (зразок протоколу).
біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства із зазначенням його прізвища, імені, по батькові, посади, місця роботи, посади в інституті громадянського суспільства, контактної інформації (додатково у електронному вигляді для оприлюднення);
копія виписки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій та витяг із статуту (положення) інституту громадянського суспільства щодо цілей і завдань його діяльності, засвідчені в установленому порядку;
інформація про отримання інститутом громадянського суспільства як володільцем бази персональних даних його членів згоди делегованого ним представника на обробку його персональних даних;
інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства (відомості про проведені заходи, реалізовані проекти, виконані програми, друковані видання, подання інститутом громадянського суспільства відповідному органу письмових обґрунтованих пропозицій і зауважень з питань формування та реалізації державної політики у відповідній сфері та інформування про них громадськості тощо) протягом року до дня подання заяви (у разі, коли інститут громадянського суспільства працює менше року, – за період діяльності) (додатково у електронному вигляді для оприлюднення);
відомості про місцезнаходження та адресу електронної пошти інституту громадянського суспільства, номер контактного телефону.
Приймання заяв для участі в Установчих зборах припиняється за 30 календарних днів до їх проведення.
Документи для участі в установчих зборах приймаються до 05 серпня 2016 року включно, з 10:00 до 17:00 щодня, окрім вихідних, за адресою: Головне управління Держпраці у Донецькій області, 85302 Донецька область, м. Покровськ, вул. Прокоф’єва, 82
Установчі збори відбудуться 05 вересня 2016 року.
Початок роботи об 11-00 год.
Місце проведення: Головне управління Держпраці у Донецькій області , 85302 Донецька область, м. Покровськ, вул. Прокоф’єва, 82