Congue iure curabitur incididunt consequat

Щодо додаткової відпустки для учасників ліквідації аварії на ЧАЕС

Згідно з пунктом 22 частини першої статті 20 і пунктом 1 частини першої статті 21 Закону № 796 особам, віднесеним до категорій 1 і 2 особам потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи, державою гарантовані компенсації та пільги щодо використання чергової відпустки у зручний для них час, а також отримання додаткової відпустки із збереженням заробітної плати строком 14 робочих (16 календарних) днів на рік. Відпустка громадянам, віднесеним до категорій 1 і 2, визначена Законом № 796 як пільга та компенсація. На відміну від виду щорічних відпусток, зазначена відпустка не пов’язана із робочим процесом і надається незалежно від часу роботи на підприємстві, установі, організації.
Фінансування видатків по відшкодуванню витрат на оплату відпусток, що надаються особам, віднесеним до категорій 1 та 2, провадиться за рахунок коштів державного бюджету для виконання програм, пов’язаних із соціальним захистом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Зазначені відпустки слід відносити, відповідно до частини другої статті 4 Закону № 504, до інших видів відпусток, установлених законодавством. Відповідно до зазначеного, на відпустки, які надаються згідно з пунктом 22 частини першої статті 20 і пунктом 1 частини першої статті 21 Закону № 796, не можуть поширюватися норми, визначені статтями 5, 9–12 і 24 Закону № 504. Отже, при наданні зазначених відпусток слід враховувати, що особам, віднесеним до категорії 1 і 2, державою гарантовано право на отримання додаткової відпустки із збереженням заробітної плати строком 14 робочих (16 календарних) днів на рік, а тому власник або уповноважений ним орган зобов’язаний забезпечити реалізацію цього права впродовж календарного року. Як визначено Порядком № 936, оплата відпусток визначеним працівникам проводиться за місцем основної роботи (служби) громадян підприємствами, установами, організаціями, військовими частинами та фізичними особами - підприємцями (далі - підприємства) відповідно до розрахункових даних, поданих до уповноваженого органу за формою, затвердженою Мінсоцполітики. Підприємства реєструються уповноваженим органом (структурними підрозділами з питань соціального захисту населення виконавчих органів міських рад), для чого подають не пізніше ніж за два місяці до початку кожного бюджетного року відомості про підприємство з визначенням кількості постраждалих осіб за категоріями отримувачів компенсацій та допомоги певних видів та кількості громадян, які працюють на територіях радіоактивного забруднення, за формою, затвердженою Мінсоцполітики, і списки громадян із зазначенням прізвища, імені та по батькові, категорії, серії та номера посвідчення (за наявності), місця проживання (перебування), ідентифікаційного номера.
Графік відпусток громадян та розрахунок витрат для додаткової відпустки на наступний бюджетний рік подаються підприємством до уповноваженого органу разом із зазначеними відомостями. У разі зміни зазначених відомостей, у тому числі найменування підприємства, його місцезнаходження та розрахункових рахунків, на які перераховуються кошти, та списків громадян підприємство повідомляє протягом 20 днів наступного місяця про такі зміни відповідних розпорядників коштів. До 25 числа місяця, за який здійснюється нарахування, підприємства подають до уповноваженого органу документи щодо розрахункових витрат, пов'язаних з виплатою компенсацій та допомоги певних видів, за затвердженою Мінсоцполітики формою та реєстр отримувачів компенсаційних виплат і допомоги певних видів, де зазначаються прізвище, ім'я та по батькові, категорія, номер посвідчення, ідентифікаційний номер, відомості про нараховані виплати, суму компенсацій та вид допомоги. Керівники підприємств несуть персональну відповідальність за своєчасність подання розрахункових документів до уповноваженого органу та правильність призначення і нарахування компенсаційних виплат та допомоги певних видів. Уповноважений орган перевіряє, реєструє, обліковує розрахунки та подає органам Казначейства платіжні документи для здійснення відповідних видатків, що провадяться в установленому законодавством порядку.
Закрыть