Congue iure curabitur incididunt consequat

Протокол засідання Громадської Ради

ПРОТОКОЛ № 1

засідання Громадської ради при

Головному управлінні Держпраці у Донецькій області

05.09.2016 м. Покровськ, вул. Прокофьєва, 82

Присутні:

Члени Громадської ради (4 осіб) та представники ініціативної групи по формуванню Громадської ради при Головному управлінні Держпраці у Донецькій області (4 особи).

 

"Про порядок денний”

1. Вибори Голови Громадської ради.

2. Вибори заступників голови Громадської ради.

3. Обрання секретаря Громадської ради.

4.Створення робочої групи Громадської ради.

5.Різне.

 

Питання 1 Порядку денного

"Вибори Голови Громадської ради”

СЛУХАЛИ:

Ляпустіна Д.В., Секретаря установчих Зборів по формуванню Громадської ради при Головному управлінні Держпраці у Донецькій області, з пропозицією обрати Голову Громадської ради при Головному управлінні Держпраці у Донецькій області та попросив присутніх надати свої пропозиції. Запропонував проводити голосування у відкритому режимі і поставив це питання на голосування.

ГОЛОСУВАЛИ:

"За” – 4

"Проти” – 0

"Утримались” – 0

УХВАЛИЛИ:

Голосування проводити у відкритому режимі.

 

ВИСТУПИВ:

Стебель О.Л.- запропонував обрати Головою Громадської ради при Головному управлінні Держпраці у Донецькій області Ширяєва В.В. – уповноваженого представника громадської організації клубу «Вавілон».

ГОЛОСУВАЛИ:

"За” – 3

"Проти” – 0

"Утримались” – 0

УХВАЛИЛИ:

Обрати Головою Громадської ради при Головному управлінні Держпраці у Донецькій області Ширяєва В.В.

Питання 2 Порядку денного

"Вибори заступника голови Громадської ради”

СЛУХАЛИ:

Ширяєва В.В. - Голову Громадської ради при Головному управлінні Держпраці у Донецькій області, який - запропонував перейти до другого питання порядку денного, обрати заступника голови Громадської ради при Головному управлінні Держпраці у Донецькій області і поставив це питання на голосування.

ГОЛОСУВАЛИ:

"За” – 3

"Проти” – 0

"Утримались” – 0

УХВАЛИЛИ:

Обрати заступника Голови Громадської ради при Головному управлінні Держпраці у Донецькій області

СЛУХАЛИ:

Ширяєва В.В.. - Голову Громадської ради при Головному управлінні Держпраці у Донецькій області, який запропонував членам Громадської ради вносити пропозиції щодо розгляду питань порядку денного.

ВИСТУПИВ:

Музикантов А.І., -запропонував проголосувати за обрання заступником Голови Громадської ради при Головному управлінні Держпраці у Донецькій області Стебеля О.Л. – представника організації «Новий світ»

ГОЛОСУВАЛИ:

"За” – 3

"Проти” – 0

"Утримались” – 0

УХВАЛИЛИ:

Обратизаступником Голови Громадської ради при Головному управлінні Держпраці у Донецькій області Стебеля О.В.

Питання 3 Порядку денного

"Обрання секретаря Громадської ради”

СЛУХАЛИ:

 

Ширяєва В.В., Голову установчих Зборів по формуванню Громадської ради при Головному управлінні Держпраці у Донецькій області, з пропозицією обрати секретаря Громадської ради при Головному управлінні Держпраці у Донецькій області Ляпустіна Д.В.

ВИСТУПИВ:

Жовтоножко Д.В.., - з пропозицією обрати секретарем Громадської ради при Державній службі України з питань праці представника Управління Держпраці, що не суперечить Постанові КМУ № 996

ГОЛОСУВАЛИ:

"За” – 4

"Проти” – 0

"Утримались” – 0

УХВАЛИЛИ:

Обрати секретаря Громадської ради при Державній службі України з питань праці Ляпустіна Д.В..

Питання 4 Порядку денного

"Створення робочої групи Громадської ради

 

СЛУХАЛИ:

 

Ширяєва В.В., - Голову Громадської ради при Головному управлінні Держпраці, який запропонував розглянути четверте питання порядку денного щодо створення робочої групи з розробки проекту Положення та Плану роботи Громадської ради при Державній службі України з питань праці і попросив присутніх надати свої пропозиції.

 

ВИСТУПИЛИ:

Жовтоножко Д.В., Стебель О.Л., Музикантов А.І., які виявили бажання увійти до складу робочої групи.

ВИСТУПИВ:

Музикантов А.І., - з пропозицією обрати головою робочої групи – Ширяєва В.В., секретарем робочої групи Жовтоножко Д.В.

ГОЛОСУВАЛИ:

"За” – 7

"Проти” – 0

"Утримались” – 0

УХВАЛИЛИ:

Затвердити 3 членів робочої групи з розробки проекту Положення та регламенту Громадської ради при Головному управлінні Держпраці у Донецькій області, а саме:

Ширяєв В.В.., - голова робочої групи, Жовтоножко Д.В.. - секретар робочої групи, Музикантов А.І.

 

 

Питання 5 Порядку денного

"Різне”

ОБГОВОРЮВАЛИ:

Періодичність проведення засідань Громадської ради та робочої групи. Засідання Громадської ради має проводитися не рідше ніж один раз на квартал. Повідомлення про скликання засідань громадської ради, у тому числі позачергових, доводяться до відома кожного її члена не пізніше двох робочих днів до їх початку, а також оприлюднюються на офіційному веб-сайті органу.

 

УХВАЛИЛИ:

періодичність проведення засідань Громадської ради та робочої групи.

 

Голова Громадської ради Ширяєв В.В.

Секретар Громадської ради Ляпустін Д.В.

Закрыть