Технічне обслуговування вантажопідіймальних кранів 0 147

Будь-яка техніка в процесі експлуатації зношується і якщо не проводити періодичне технічне обслуговування, то в підсумку може виникнути необхідність в проведенні передчасного капітального ремонту, що незмінно спричинить за собою додаткові витрати.
Технічне обслуговування вантажопідйомного обладнання – це комплекс робіт для підтримання його в справному стані і працездатності. Суб’єкт господарської діяльності, який експлуатує вантажопідіймальні крани і машини повинен забезпечити їх безпечну експлуатацію та утримання в справному стані шляхом організації належного технічного обслуговування. Організація експлуатації, технічного обслуговування і ремонту кранів регламентована системою планово-попереджувального ремонту і раціональної експлуатації технологічного обладнання підприємств. Визначальним документом в організації технічного обслуговування вантажопідйомного обладнання є інструкція з експлуатації, що додається заводом-виготовлювачем до паспорту вантажопідйомної машини.
Метою технічного обслуговування в крановому господарстві є:
– підтримання вантажопідйомного обладнання в справному стані і його готовності до роботи з високою продуктивністю;
– усунення причин, що викликають передчасний знос і вихід з ладу елементів обладнання;
– збільшення міжремонтних термінів і попередження аварійних (позапланових) ремонтів;
– безпека роботи, а також забезпечення мінімальних витрат палива, електроенергії та експлуатаційних матеріалів.
Технічне обслуговування кранів проводиться, як правило, під час перерв в роботі без порушення технологічного процесу підприємства.
Комплекс робіт по щозмінному обслуговування включає: огляд крана перед початком роботи, регулювання і змащення механізмів, чистка механізмів, моста, візку і кабіни крана після роботи.
Періодичне технічне обслуговування вантажопідйомного обладнання найкраще доручити кваліфікованій бригаді слюсарів-ремонтників і електромонтерів, навчених виконувати роботу з ремонту та обслуговування вантажопідіймальних кранів за участю машиніста крана (кранівника) і під керівництвом досвідченого інженерно-технічного працівника.
Машиніст крана повинен знати і дотримуватися термінів проведення періодичних технічних оглядів і технічних обслуговувань. При виконанні операцій з технічного обслуговування мають бути передбачені додаткові заходи безпеки, спрямовані на запобігання виникнення нещасних випадків через можливі деформації несучих частин крана, ослаблення і порушення з’єднань і кріплень вузлів, надмірної корозії металоконструкцій.
При технічному обслуговуванні вантажопідіймальних кранів основними причинами нещасних випадків і аварій, як правило, є:
– незнання або недотримання правил з охорони праці і виробничих інструкцій, а також порушення трудової дисципліни;
– невиконання вимог проекту виконання робіт;
– відсутність або зневажливе ставлення з боку обслуговуючого персоналу до знакової сигналізації, що застосовується під час переміщення вантажів кранами;
– несвоєчасний або неякісний інструктаж з техніки безпеки на робочому місці;
– відсутність справних і своєчасно випробуваних електрозахисних засобів і заземлюючих пристроїв;
– відсутність у обслуговуючого персоналу необхідної кваліфікації.
Тому для запобігання нещасних випадків і аварій при роботі і обслуговуванні вантажопідіймальних кранів машиністи кранів, слюсарі-ремонтники, електрики, стропальники та інженерно-технічні працівники, пов’язані з роботою крана, повинні:
– добре знати і точно виконувати вимоги правил та інструкцій з охорони праці в частині експлуатації та виробництва робіт вантажопідіймальними кранами, а також вимоги виробничих і посадових інструкцій;
– ні в якому разі не допускати порушень виробничої та трудової дисципліни при роботі і ремонті вантажопідіймальних кранів;
– ретельно виконувати вимоги проекту виконання робіт;
– своєчасно і якісно проводити технічний огляд, ремонт і технічне опосвідчення вантажопідіймальних кранів;
– систематично вести технічний нагляд за станом механізмів крана, підкранових колій і чітко виконувати інструкцію заводу-виготовлювача з експлуатації крана;
– не допускати проведення ремонтних робіт несправним інструментом без захисних і запобіжних засобів;
– своєчасно і якісно проводити інструктаж з охорони праці на робочому місці;
– допускати до виконання робіт підвищеної небезпеки тільки навчений і атестований персонал, який має відповідну кваліфікацію.
Своєчасне технічне обслуговування кранів – це впевненість у надійній та безаварійній роботі вантажопідіймального обладнання.

Попередня статтяНаступна стаття

У ТОВ «Регіональний навчальний центр» проводили перевірку знань робітників галузей господарювання, які виконують роботи у діючих електроустановках 0 15

У Товаристві з обмеженою відповідальністю «Регіональний навчальний центр» проводилась перевірка знань робітників різних галузей господарювання, які виконують роботи у діючих електроустановках.
Комісія, очолювана головним державним інспектором відділу нагляду у металургії, машинобудуванні та енергетиці Олександром Камінським, за участю начальника Покровського відділення Держенергонагляду Олександра Муляра, перевіряла знання таких нормативних документів: Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів (НПАОП 40.1-1.21-98) і Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів.
Перевірку знань пройшли фахівці з числа керівників та робітників, яким рішенням комісії були присвоєні певні кваліфікаційні групи з електробезпеки у відповідності з виявленими знаннями.

Інспектор відділу нагляду у будівництві, котлонагляді та за підйомними спорудами читала лекцію на ТОВ “Краматорський шифер” 0 13

21 червня у Товаристві з обмеженою відповідальністю «Краматорський шифер» головний державний інспектор відділу нагляду у будівництві, котлонагляді та за підйомними спорудами Лариса Купріянова провела консультацію з інженером з охорони праці вищезазначеного підприємства Борисом Жуліним за темою: «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» НПАОП 0.00-1.80-18, затверджені Наказом Міністерства соціальної політики України 19.01.2018 р. № 62.
Під час консультації Лариса Купріянова розповіла про ведення обліку обладнання, пуск обладнання у роботу, про його технічний огляд, утримання, нагляд та технічне обслуговування.