На ДП «Шахтоуправління Південнодонбаське №1» спеціалісти гірничого управління проводили семінар 0 50

На Державному підприємстві «Шахтоуправління Південнодонбаське №1» головний державний інспектор спеціалізованого відділу гірничого нагляду і контролю В. Шевкун та головний державний інспектор відділу гірничотехнічного нагляду у Селидівському регіоні Ю. Черній провели семінар-нараду про систему навчання з питань охорони праці працівників вугільних шахт. 
Система навчання з питань охорони праці забезпечує підтримку необхідного кваліфікаційного рівня працівників і готовність виконувати професійні обов’язки з урахуванням вимог безпеки. Для цього застосовуються різні види інструктажів, тренінгів, навчань і контролю знань. Також на нараді були обговорені питання виробничого травматизму на вугільних підприємствах та найпоширеніші причини його настання. Близько 70% нещасних випадків стається на рейковому транспорті, більше третини з яких пов’язано з їздою на вантажному і вантажолюдському колісному транспорті, 20% — пов’язано з постановкою вагонів, що зійшли з рейок, підручними засобами і майже 40% нещасних випадків стається через потрапляння людей між стінками виробок і складом, що рухається. На конвеєрному транспорті травматизм пов’язаний з їздою на вантажних стрічкових конвеєрах (32,2%), пуском у роботу конвеєрів без попереджувальної сигналізації (17%) і зачищенням конвеєрних ліній від вугілля та породи без їх зупинення (24,1%). 
Останніми роками спостерігається збільшення кількості смертельних випадків на робочих місцях і після виходу з шахти від гострої серцевої недостатності та інсульту. Вони стаються в основному через несвоєчасне виявлення серцево-судинних захворювань гірників під час медичних оглядів чи ухиляння явно хворих працівників від щорічних медоглядів. Травматизм із тяжкими наслідками на машинах і механізмах у більшості випадків пов’язаний з доставкою матеріалів та їздою на скребкових конвеєрах (38,2%), з роботою очисних комбайнів (38,1%), породонавантажувальних машин і прохідницьких комбайнів (12%) і під час керування механічними кріпленнями (9%). Травматизм внаслідок газодинамічних явищ пов’язаний в основному (більш як 90%) з невиконанням противикидних заходів у викидонебезпечних зонах. Тяжкими наслідками в соціальному та економічному плані супроводжуються аварії, пов’язані з вибухами газу і пилу, газодинамічними явищами, підземними екзогенними й ендогенними пожежами, завалами і на шахтному підйомі. Аналіз причин смертельного травматизму на шахтах галузі показує також, що вже не 80%, як було впродовж кількох десятків років, а 90—92% аварій і смертельних випадків стається з організаційних причин, внаслідок порушення правил і норм безпеки, технологічної дисципліни, багато в чому через неправильні дії працівників, задіяних у трудових процесах.

Попередня статтяНаступна стаття

Фахівці спеціалізованого відділу нагляду у гірничодобувній промисловості відвідали ДонНТУ у Покровську 0 33

24 травня начальник спеціалізованого відділу нагляду у гірничодобувній промисловості Олександр Вілков та головний державний інспектор відділу Анастасія Варавенко провели семінар зі студентами напрямку підготовки «Розробка родовищ та видобування корисних копалин» у навчальному закладі «Покровський індустріальний інститут» ДВНЗ ДонНТУ на тему: «Державний нагляд і контроль за станом охорони праці».
Олександр Вілков розповів присутнім про основні повноваження Державної служби України з питань праці, яка реалізує державну політику у сферах промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці, а також здійснює державний гірничий нагляд.
Потім Анастасія Варавенко ознайомила студентів з правами і обов’язками державних інспекторів. 
Особливу увагу було звернено на права громадян, охорону їх життя і здоров’я у процесі трудової діяльності, а також відповідальність керівників підприємств за забезпечення виконання законодавчих вимог та нормативно-правових актів з охорони праці відносно прав робітників в області охорони праці. 
Того ж дня, начальник спеціалізованого відділу нагляду у гірничодобувній промисловості Олександр Вілков та головний державний інспектор Тамара Чернікова прийняли участь у семінарі зі студентами факультету технології і організації виробництва за спеціальністю «Гірництво» ДВНЗ КП ДонНТУ.
Зі вступною промовою виступив Олександр Вілков, піднявши тему: «Порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві».


В ході семінару студентам було роз’яснено, що відповідно до статті 153 Кодексу законів про працю України «На всіх підприємствах, в установах, організаціях створюються безпечні і нешкідливі умови праці. Забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці покладається на власника або уповноважений ним орган. Умови праці на робочому місці, безпека технологічних процесів, машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва, стан засобів колективного та індивідуального захисту, що використовуються працівником, а також санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам нормативних актів про охорону праці».
Також було зазначено, що згідно Закону України «Про охорону Праці» від 14.10.1992 № 2694-12 роботодавець повинен організовувати розслідування та вести облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій.
Тамара Чернікова проінформувала студентів щодо дії цього порядку, який розповсюджується на:
1) власників підприємств або уповноважені ними органи;
2) робітників;
3) фізичних осіб підприємців;
4) членів фермерських господарств.
Розслідування проводиться у разі виникнення нещасного випадку, а саме обмеженої в часі події або раптового впливу на працівника небезпечного виробничого фактора чи середовища, що сталися у процесі виконання ним трудових обов’язків, внаслідок яких зафіксовано шкоду здоров’ю, зокрема від одержання поранення, травми, у тому числі внаслідок тілесних ушкоджень, гострого професійного захворювання і гострого професійного та інших отруєнь, одержання сонячного або теплового удару, опіку, обмороження, а також у разі утоплення, ураження електричним струмом, блискавкою та іонізуючим випромінюванням, одержання інших ушкоджень внаслідок аварії, пожежі, стихійного лиха (землетрусу, зсуву, повені, урагану тощо), контакту з представниками тваринного і рослинного світу, які призвели до втрати працівником працездатності на один робочий день чи більше або до необхідності переведення його на іншу (легшу) роботу не менш як на один робочий день, зникнення, а також настання смерті працівника під час виконання ним трудових (посадових) обов’язків.

На підприємстві ПАТ «ДТЕК Добропільська ЦЗФ» проводився семінар з охорони праці 0 22

На підприємстві ПАТ «ДТЕК Добропільська ЦЗФ» відбувся семінар з охорони праці на тему: «Правильний порядок дій працівників фабрики при виникненні аварії», який організував і провів головний державний інспектор відділу гірничотехнічного нагляду у Добропільському регіоні Олександр Рожкін для трудового колективу збагачувальної фабрики в рамках проведення навчальної тривоги на підприємстві. 
Головний державний інспектор доповів про зміст плану ліквідації аварій та послідовність дій робітників при виникненні аварійної ситуації. До відома працівників було доведено, що потрібно робити у випадках, коли ви стали свідком аварії. Адже саме від правильності та своєчасності дій залежить ступінь тяжкості наслідків. Інспектор нагадав працівникам також про послідовність надання першої медичної допомоги постраждалим.