У виконкомі Костянтинівської міської ради проводилась нарада за участю представника Управління Держпраці 0 65

У виконкомі Костянтинівської міської ради Донецької області відбулась нарада з представниками підприємств та установ міста за участю представників: управління з питань і управління нагляду в промисловості і на об’єктах підвищеної небезпеки ГУ Держпраці у Донецькій області, Костянтинівської місцевої прокуратури, Фонду соціального страхування, Управління соціального захисту населення Костянтинівської міської ради, на якій було розглянуто питання щодо додержання мінімальних гарантій в оплаті праці та щодо здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю і стан виробничого травматизму у місті.
Заступник начальника відділу контролю східного напрямку А. Кімачук під час наради висвітлив питання дотримання мінімальних гарантій в оплаті праці, нормативні акти, якими встановлені мінімальні гарантії в оплаті праці та відповідальність юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців за недотримання мінімальних гарантій в оплаті праці.


Головний державний інспектор відділу нагляду у будівництві, котлонагляді та за підйомними спорудами Н. Шевченко підняла тему: «Безпечна експлуатація виробничих будівель та споруд». Акцентувала увагу на ст.13 Закону України «Про охорону праці» де вказано, що роботодавець забезпечує належне утримання будівель і споруд та моніторинг за їх технічним станом. 
Головний державний інспектор відділу нагляду на транспорті та зв’язку М. Стрельцов розповів про роботу відділу (про превентивні заходи, про взаємодію між Національною поліцією та Укртрансбезпекою), навів статистичні дані про зменшення та зріст нещасних випадків на піднаглядових відділу підприємствах. Розповів про постанову КМУ №48 від 07.02.2018р., яка вносить зміни до постанови КМУ №1107 від 26.10.2011р. (Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки). 


Присутнім на нараді пасажироперевізникам розповів про стан і комплектацію ТЗ та нагадав про опосвідчення балонів ГБО, про їхнє антикорозійне оброблення та попереджальні написи, надав відповіді пасажироперевізникам та запропонував проведення превентивних заходів у вигляді нарад, семінарів, круглих столів за участю представників відділу.
Головним державним інспектором відділу нагляду в агропромисловому комплексі, житлово-комунальному господарстві та соціально-культурній сфері І. Баландіною під час проведення наради було розглянуто питання щодо створення на робочих місцях умов праці та додержання вимог законодавства щодо прав працівників відповідно до нормативно-правових актів, посилення контролю керівниками підприємств за дотриманням працівниками трудової та виробничої дисципліни.

Попередня статтяНаступна стаття

Фахівці спеціалізованого відділу нагляду у гірничодобувній промисловості відвідали ДонНТУ у Покровську 0 33

24 травня начальник спеціалізованого відділу нагляду у гірничодобувній промисловості Олександр Вілков та головний державний інспектор відділу Анастасія Варавенко провели семінар зі студентами напрямку підготовки «Розробка родовищ та видобування корисних копалин» у навчальному закладі «Покровський індустріальний інститут» ДВНЗ ДонНТУ на тему: «Державний нагляд і контроль за станом охорони праці».
Олександр Вілков розповів присутнім про основні повноваження Державної служби України з питань праці, яка реалізує державну політику у сферах промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці, а також здійснює державний гірничий нагляд.
Потім Анастасія Варавенко ознайомила студентів з правами і обов’язками державних інспекторів. 
Особливу увагу було звернено на права громадян, охорону їх життя і здоров’я у процесі трудової діяльності, а також відповідальність керівників підприємств за забезпечення виконання законодавчих вимог та нормативно-правових актів з охорони праці відносно прав робітників в області охорони праці. 
Того ж дня, начальник спеціалізованого відділу нагляду у гірничодобувній промисловості Олександр Вілков та головний державний інспектор Тамара Чернікова прийняли участь у семінарі зі студентами факультету технології і організації виробництва за спеціальністю «Гірництво» ДВНЗ КП ДонНТУ.
Зі вступною промовою виступив Олександр Вілков, піднявши тему: «Порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві».


В ході семінару студентам було роз’яснено, що відповідно до статті 153 Кодексу законів про працю України «На всіх підприємствах, в установах, організаціях створюються безпечні і нешкідливі умови праці. Забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці покладається на власника або уповноважений ним орган. Умови праці на робочому місці, безпека технологічних процесів, машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва, стан засобів колективного та індивідуального захисту, що використовуються працівником, а також санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам нормативних актів про охорону праці».
Також було зазначено, що згідно Закону України «Про охорону Праці» від 14.10.1992 № 2694-12 роботодавець повинен організовувати розслідування та вести облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій.
Тамара Чернікова проінформувала студентів щодо дії цього порядку, який розповсюджується на:
1) власників підприємств або уповноважені ними органи;
2) робітників;
3) фізичних осіб підприємців;
4) членів фермерських господарств.
Розслідування проводиться у разі виникнення нещасного випадку, а саме обмеженої в часі події або раптового впливу на працівника небезпечного виробничого фактора чи середовища, що сталися у процесі виконання ним трудових обов’язків, внаслідок яких зафіксовано шкоду здоров’ю, зокрема від одержання поранення, травми, у тому числі внаслідок тілесних ушкоджень, гострого професійного захворювання і гострого професійного та інших отруєнь, одержання сонячного або теплового удару, опіку, обмороження, а також у разі утоплення, ураження електричним струмом, блискавкою та іонізуючим випромінюванням, одержання інших ушкоджень внаслідок аварії, пожежі, стихійного лиха (землетрусу, зсуву, повені, урагану тощо), контакту з представниками тваринного і рослинного світу, які призвели до втрати працівником працездатності на один робочий день чи більше або до необхідності переведення його на іншу (легшу) роботу не менш як на один робочий день, зникнення, а також настання смерті працівника під час виконання ним трудових (посадових) обов’язків.

На підприємстві ПАТ «ДТЕК Добропільська ЦЗФ» проводився семінар з охорони праці 0 22

На підприємстві ПАТ «ДТЕК Добропільська ЦЗФ» відбувся семінар з охорони праці на тему: «Правильний порядок дій працівників фабрики при виникненні аварії», який організував і провів головний державний інспектор відділу гірничотехнічного нагляду у Добропільському регіоні Олександр Рожкін для трудового колективу збагачувальної фабрики в рамках проведення навчальної тривоги на підприємстві. 
Головний державний інспектор доповів про зміст плану ліквідації аварій та послідовність дій робітників при виникненні аварійної ситуації. До відома працівників було доведено, що потрібно робити у випадках, коли ви стали свідком аварії. Адже саме від правильності та своєчасності дій залежить ступінь тяжкості наслідків. Інспектор нагадав працівникам також про послідовність надання першої медичної допомоги постраждалим.