Державний нагляд і контроль за станом охорони праці (вантажопідіймальної техніки) на підприємствах 0 155

Забезпечення безпечних і нешкідливих умов роботи є невід’ємною частиною державної політики, однією з найважливіших функцій центральних і місцевих органів виконавчої влади та Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань. У зв’язку з цим важливого значення набуває державний нагляд і контроль за станом охорони праці.
Державний нагляд – це діяльність уповноважених органів і посадових осіб (державних інспекторів, державних санітарних лікарів), спрямована на забезпечення виконання органами виконавчої влади, суб’єктами господарювання та працівниками вимог законів та інших нормативно-правових актів про охорону праці.
Початком наглядової діяльності можна вважати виданий 1719 р. Петром І Указ про створення Берг-колегії (гірничої колегії). Після скасування кріпосного права в Російській імперії 1861 р. організовано орган спеціального нагляду за безпекою робіт у гірничій промисловості, який мав назву «гірнича поліція». Згодом, з розширенням державного нагляду за безпечним веденням робіт в інших галузях промисловості, цей орган неодноразово трансформувався, аж доки не набув вигляду сучасної Державної служби України з питань праці.
Одним із найстарших видів державного нагляду – є нагляд за безпечною експлуатацією вантажопідіймальних кранів і машин. Технології, що використовуються у будь-якій галузі виробництва, мають потребу у підйомі та переміщенні вантажів. Що у свою чергу є підставою наявності на підприємствах великої кількості вантажопідіймальних кранів, машин та механізмів. Зазначене устаткування віднесено до обладнання підвищеної небезпеки, враховуючи загрозу, що становлять вантажі, елементи машин, що рухаються у просторі та мають можливість заподіяти шкоду працівникам, що знаходяться поблизу, внаслідок падіння або взаємодії під час руху через неправильно обрану дистанцію безпеки.
За часи існування вантажопідіймальної техніки під час її експлуатації було зареєстровано сотні тисяч нещасних випадків, у тому числі зі смертельними наслідками. Додержання вимог законодавства з питань охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів та машин є однією з найактуальніших тем у галузі охорони праці в Україні і на сьогодні, враховуючи велику кількість обладнання, що вже давно вичерпало свій проектний термін служби, придбання роботодавцями імпортних кранів, що за своєю конструкцією та приладами безпеки можуть не відповідати вимогам безпеки державного законодавства, тощо.
На вимогу п. 7.2.3 НПАОП 0.00-1.01-07 «Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів» рішення про можливість експлуатації вантажопідіймальних кранів і машин, що підлягають реєстрації в територіальних органах спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з промислової безпеки та охорони праці, приймається посадовою особою цього органу у наступних випадках:
– у разі введення в експлуатацію нововиготовлених вантажопідіймаль-них кранів і машин;
– перерви в експлуатації більш як 12 місяців;
– після монтажу, пов’язаного із установленням вантажопідіймаль-ного крана чи машини на нове місце;
– після реконструкції або модернізації вантажопідіймального крана чи машини;
– після капітального ремонту вантажопідіймального крана чи машини;
– у разі закінчення строку служби (граничного строку експлуатації) вантажопідіймального крана чи машини, а також у разі аварії або пошкодження, спричиненого надзвичайною ситуацією природного чи техногенного характеру, виявлення зносу (механічного або корозійного), залишкової деформації, тріщин, інших пошкоджень складових частин, деталей або їх елементів, що перевищують допустимі значення;
– після передачі іншому суб’єкту господарювання, тощо.
Так протягом минулого тижня головними державними інспекторами відділу нагляду на виробництвах підвищеної небезпеки у місті Маріуполь: Кутіним С.Ю., Шаптала С.Є., Немченковим Д.О., Федоровим С.В. проведено кілька перевірок вантажопідіймальних кранів з метою визначення можливості їх подальшої експлуатацію після закінчення граничного терміну служби.
Перевірки відбувались у виробничих підрозділах Приватного акціонерного товариства «Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча»: цех холодного прокату (фото 1-1, 1-2), управління залізничного транспорту – залізничний кран (фото 2-1, 2-2), листопрокатний цех 3000 (фото 3-1, 3-2), киснево-конвертерний цех (фото 4). За результатами перевірок вантажопідіймальні крани у ЦХП та УЗТ допущені до подальшої експлуатації, про що зроблено відповідні записи у технічні паспорти кранів, обладнання у ЛПЦ 3000 та ККЦ не допущено до експлуатації через виявлені порушення, що потребують усунення.
Попередня статтяНаступна стаття

Перехід від неформальної до формальної економіки – основний лейтмотив Європейської регіональної зустрічі МОП 0 68

З метою реалізації пріоритетних завдань з реформування соціально-трудової сфери, досягнення цілей Стратегії сталого розвитку «Україна-2020» та виконання Програми гідної праці для України на 2016-2019 роки Голова Держпраці Роман Чернега у складі української делегації взяв участь у 10-й Європейській регіональній зустрічі Міжнародної організації праці, яка проходила у м. Стамбул Турецької Республіки. 
Українську делегацію, до якої увійшли представники Уряду України та соціальних партнерів, очолив державний секретар Мінсоцполітики Віктор Іванкевич. 
Основна увага делегації України була зосереджена на тих напрямах діяльності МОП, які відповідають економічним інтересам та завданням, що стоять перед нашою державою у соціально-трудовій сфері, сприяють її курсу на європейську інтеграцію. 
Під час пленарних дискусій учасники 10-тої Європейської регіональної зустрічі обмінялися думками щодо детінізації процесу трудових міграцій та посилення соціального і правового захисту громадян України, які працюють за її межами, окремо зупинилися на проблемах соціального захисту, зайнятості внутрішньопереміщених осіб, яких в Україні вже близько 1,8 мільйона. 
На офіційних зустрічах з Генеральним директором Міжнародного бюро праці Гаєм Райдером, Регіональним директором офісу МОП для Європи та Центральної Азії Хайнцом Кьоллером, директором Групи технічної підтримки з питань гідної праці та Бюро МОП для країн Центральної та Східної Європи Маркусом Пілгрімом Роман Чернега поінформував, що Держпраці у своїй діяльності надає перевагу здійсненню превентивних заходів для недопущення порушень законодавства з питань праці та охорони праці. Зокрема, Держпраці у взаємодії з Міжнародною організацією праці впроваджує низку проектів, мета яких – перехід від неформальних трудових відносин до формальних. Триває робота над удосконаленням українського законодавства відповідно до європейських стандартів. Всі ці кроки мають створити підґрунтя для забезпечення гідних умов праці та належного соціального захисту українських громадян.