Консультації з громадськістю: “Порядок виявлення незаконно діючих об’єктів АЗС, БП АЗС та АГЗП у Донецькій області” 0 135

Відділ нагляду у хімічній промисловості та газовому комплексі згідно плану Управління нагляду в промисловості і на об’єктах підвищеної небезпеки щодо консультацій із громадськістю підготував статтю за темою: «Порядок виявлення незаконно діючих об’єктів (автозаправних станцій (далі АЗС), багатопаливних автозаправних станцій (далі БП АЗС), і автомобільних газозаправний пунктів зрідженого вуглеводневого газу (далі АГЗП)), розташованих на території Донецької області, заходи реагування до керівників суб’єктів, до яких відносяться ці об’єкти з метою упередження аварій та нещасних випадків» для доведення до громадськості через засоби масової інформації.

Посадові особи Головного управління Держпраці у Донецькій області систематично проводять моніторинг АЗС, БП АЗС, і АГЗП щодо наявності у суб’єктів господарювання, які експлуатують вищезазначені об’єкти підвищеної небезпеки, дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки згідно «Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1107

Стаття 21 Закону України «Про охорону праці» зобов’язує роботодавців отримати дозволи на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, також отримання цих документів вимагається п.3.1. розділу III «Правил безпеки систем газопостачання» (НПАОП 0.00-1.76-15), затверджених наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 15.05.2015 № 285 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України від 08.06. 2015 № 674/27119 (далі Правила).

Проте, за результатами нагляду, деякі суб’єкти господарювання, в експлуатації яких знаходяться АЗС, БП АЗС, і АГЗП, ігнорують вимоги вищезазначених: законодавства, постанови КМУ та нормативно-правового акту з охорони праці, і не отримують вищезазначених дозвільних документів, що є порушенням законодавства з охорони праці.

Також окремі суб’єкти господарювання до початку спорудження, монтажу і наладки об’єктів систем газопостачання АГЗП не виконують вимоги п.4.2. розділу IV Правил, а саме: не подають до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, наступні відомості:

-назва і адреса об’єкта, його технічна характеристика та відомча належність;

-назва будівельно-монтажної організації, яка здійснює будівництво об’єкта системи газопостачання зрідженим газом.

До відомостей додаються:

-проектна документація на будівництво згідно з вимогами статті 31 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»;

-завірену копію наказу про призначення особи, яка буде здійснювати технічний нагляд за будівництвом, протокол перевірки її знань в обсязі виконуваної нею роботи.

Ще в процесі наглядової діяльності з’ясовується, що окремі суб’єкти господарювання починають експлуатацію систем газопостачання АГЗП без складеного акту приймання в експлуатацію об’єктів систем газопостачання та актів згідно з вимогами ДБН В.2.5-20-2001 «Газопостачання», затвердженими наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 23.04.2001 № 101, без приймання обладнання АГЗП для комплексного випробовування та без прийняття в експлуатацію, вказаних об’єктів систем газопостачання, яке повинно здійснюватися на підставі зареєстрованої декларації або виданого сертифіката відповідно до вимог «Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 461, що є порушеннями вимог п.4.3., п.4.5. та п.4.6. розділу IV Правил.

При проведені всіх заходів щодо закінчення будівництва та наявності всієї необхідної технічної документації об’єкту, суб’єкт господарювання повинен звернутися до експертно-технічного центру для проведення експертизи стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб’єкта господарювання. Після отримання задовільного висновку проведеної експертизи, суб’єкт господарювання звертається до територіального органу Держпраці с заявою та доданого до неї висновку експертизи стану охорони праці та безпеки промислового виробництва для отримання дозвільних документів.

У разі ухилення суб’єктами господарювання, зазначених об’єктів, щодо виконання законних вимог законодавства про охорону праці посадові особи територіальних органів Держпраці вимушені звертатися до правоохоронних органів з поданням про відкриття кримінального впровадження за ознаками порушення статті 272 ( порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) Кримінального Кодексу України.

Попередня статтяНаступна стаття